Odhalili bustu Lazara Dunđerského v kulpínskej aleji

26.jún 2017

Odhalili bustu Lazara Dunđerského v kulpínskej aleji

Slávnosť venovaná významnej osobnosti slávnej rodiny Dunđerských v organizácii Klubu Kulpínčanov bola včera popoludní v areáli Muzeálneho komplexu v Kulpíne. Podujatie bolo venované Lazarovi Dunđerskému (1833 – 1917), priemyselníkovi, obchodníkovi, pivárovi, členovi Správnej rady Matice srbskej, dobrodincovi a patónovi mnohých kultúrnych dejateľov svojej doby. 

Program podujatia v slávnostnom salóne za prítomnosti početných hostí otvoril predseda Klubu Kulpínčanov Pavel Zima.

Biografiu Lazara Dunđerského z pera Stefana Samardžića prečítala moderátorka programu Tatjana Mitićová. O monografii Čudo u Čibu, venovanej poprednej rodine Dunđerski, hovorili autori Vesna DimitrijevićováIlija Tucić. A úryvky zo spomenutej publikácie prečítala herečka Jelena Žigonová. Monodrámu o Lazarovi Dunđerskom presvedčivo predniesol  herec Ivan Bekjarev. Program výstupom obohatil Tamburášsky orchester RTV Vojvodiny a zaspievali a zahrali i Olivera Popadićová a Boris Gabríni.

Po programe v salóne hostia a hostitelia šli do neďalekého parku pred kaštiešľom, kde je umiestnená Aleja búst významných osobností z dejín Kulpína. Busta Lazara Dunđerského je jedenásta v poradí. Po príhovoroch Pavla Zimu, Nikolu Tanurdžića a Pavla Čániho bustu svojho pradedu odhalil N. Tanurdžić so svojou príbuznou Višnjou Tanurdžićovou-Bogdanovićovou. Autorom busty je Vladimir Jokanović z Nového Sadu

Vyhotovenie busty a organizáciu podujatia finančne podporili Calsberg Dunđerski Fondácia a Nikola Tanurdžić.

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs