Ekosovci si 11-krát uctili Dunaj

26.jún 2017

Ekosovci si 11-krát uctili Dunaj

Dunajská inšpirácia

Od roku 2004 medzinárodná komisia pre ochranu rieky Dunaj a Európska únia podporujú aktivity milovníkov prírody zacielené na oslavy medzinárodného Dňa Dunaja – 29. júna. Roku 1994 zástupcovia podunajských krajín v tento deň v Sofii podpísali dohodu o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja.

Združenie ekológov Ekos v Hložanoch zorganizovalo podujatie Vráťme Dunaju blankyt neba. V krásnu slnečnú sobotu 24. júna milovníci prírody už jedenásty raz vzdali hold najväčšej európskej rieke. Pri rybárskej chate paralelne usporiadali niekoľko akcií s cieľom upozorniť na potrebu ochrany Dunaja a prírody. Spoluorganizátormi osláv boli: Miestny odbor Matice slovenskej v Hložanoch, Združenie výtvarníkov Hložianska paleta, ZŠ Jozefa Marčoka Dragutina v Hložanoch a tamojší Komunálny podnik Gloakvalis.

Dievčatá so zmyslom pre prírodu

Sedem žien sa zúčastnilo lovu rýb udicou s plavákom. Víťazkou sa stala Mária Baďanová z Hložian, 2. miesto obsadila jej spoluobčianka Anna Dudková a 3. Miholjka Bažaľová z Petrovca. Zuzana Zátrochová z Petrovca ulovila najväčšiu rybu a rybárske šťastie skúšali aj Hložianky Mária Topolská, Zuzana Žemberyová a Anna Jakušová.

Aranžmány z pobrežia rieky

Osobitný šmrnc mal aj tento raz segment pocty Dunaju menom Dunajský majster umenia. Päť základoškoláčok vyhotovilo páčivé aranžmány z materiálov, ktoré vyhľadali na pobreží Dunaja. Z Kulpínu tu boli Kristína Báďonská, Lucia Babiaková a Helena Babiaková a z Hložian Anna Hrubíková a Sofia Katiaková.

Na svoje si prišli aj účastníci výtvarníckeho tábora. Namaľovali sadu obrazov s dunajskými motívmi. Z Báčskej Palanky prišli Nedeljko Šušnjica, Dragan Dimitrijević, Tibor Fehér, Nenad Devrnja a Zvonko Jelić, z Petrovca boli prítomní Samuel Legíň, Katarína Legíňová, Anna Legíňová a Mária Struhárová, z Kulpínu Anna Babiaková, z Maglića Savo Spremo. Hložianskych umelcov reprezentovali Zuzana Galambošová, Michaela Bohušová a Branislav Galamboš.

Po spoločnom obede udelili ďakovné listiny všetkým účastníkom. Osobitné uznanie ZE Ekos za starostlivosť o okolie Dunaja sa dostalo do rúk chatárom Tanji Avrićovej a Igorovi Gogićovi.

O prírode – vyberanými slovami

Odznel aj priliehavý kultúrno-umelecký program. O Dni Dunaja hovorila organizátorka vydareného podujatia, predsedníčka ZE Ekos Viera Turčanová. Texty o najvýznamnejšej európskej rieke prečítala študentka slovakistiky v Novom Sade Monika Bažaľová. Básne a krátke prózy na tému prírody predniesli žiaci nižších a vyšších tried hložianskej základnej školy.

Program moderovala Viera Turčanová. Zároveň menovite privítala hostí: predsedu Rady Miestneho spoločenstva Hložany Pavla Žemberyho, podpredsedníčku Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec Annu Huďanovú, predsedníčku MOMS Hložany Máriu Bartošovú-Korčokovú a predstaviteľa Združenia výtvarníkov Hložianska paleta Karola Bartoša.

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs