24. detský folklórny festival Zlatá brána v Kysáči

25.jún 2017

24. detský folklórny festival Zlatá brána v Kysáči

Dnes na zámku Zlatej brány v Kysáči prebiehal 24. detský folklórny festival Zlatá brána.

Prvé miesto obsadila najmladšia skupina z Kovačice s detskými hrami : Edom, dva a tri, povec mi to ty

Slávnostné otvorenie festivalu

Na začiatku účastníkov a hostí privítal riaditeľ Kultúrneho centra Kysáč a festivalu Pavel Surový. Potom sa prítomným prihovorili: primátor mesta Nový Sad Miloš Vučević, pokrajinský tajomník pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami Miroslav Štatkić, veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Srbsku Dagmar Repčeková a predseda Matice slovenskej v Srbsku Ján Brtka. Festival otvorili prof. dr. Zoroslav Spevák JesenskýDaniel Miháľ, člen ochotníckeho divadla KC Kysáč.

Druhé miesto získali Pivničania

Gala koncert detských tancov

A detské tance sa začali. Silné slnko neprekážalo malým tanečníkom, aby s radosťou a s úsmevmi na tváričkách tancovali a spievali a čím najlepšie predviedli to, čo sa naučili.

Predstavili sa detské folklórne súbory zo 16 našich prostredí, ako aj hostia z Iloku, Chorvátsko a zo Starého Tekova a Žiliny, Slovenská republika. Rozprávkoví moderátori tohtoročného festivalu boli: princ, kráľ, pútnik, vrana, macocha, Mahuliena a vĺča.

Tretie miesto obsadili Vienkari z Kysáča

Odborná porota pracovala v zložení: Juraj Ferík, dirigent, Anna Medveďová Gašková, etnologička a Vlasta Vinkovičová, etnologička.

Soška NR SNM v rukách malých Kovačičanov

Prvé miesto obsadil DFS Vločka ZŠ Mladých pokolení (mladšia skupina) s detskými hrami Edom, dva a tri, povec mi to ti. Autorkou je Katarína Mosnáková-Bagľašová, nacvičovateľkou Zuzana Petríková a vedúcim orchestra Pavel Tomáš st. Im sa dostala i soška NRSNM.

Druhú cenu si vytancovali Pivničania, DFS Ratolesť SKUS Pivnica. Predviedli detské hry Zatancujme si veselo. Autorom je Janko Merník a s Vierou Brňovou i nacvičovateľom. Vedúci orchestra Valentín Michal Grňa.

Tretie miesto obsadili Kysáčania, DFS Vienok KC Kysáč. Zatancovali tanec Povedz, že mi moja milá. Autorom a nacvičovateľom je Vladimír Medveď a vedúci orchestra Miloslav Kardelis.

D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ
D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ

DANUŠKA BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ (1989) V redakcii Hlasu ľudu začala pôsobiť v roku 2015 ako dopisovateľka a do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2017. Kontakt: berediova@hl.rs