Odmenili najlepších a jubilantov

19.okt 2015

Odmenili najlepších a jubilantov

Laureáti Ceny Hlasu ľudu na rok 2015: Jasmina Pániková (zľava), Vladimír Hudec, Elena Šranková

Laureáti Ceny Hlasu ľudu na rok 2015: Jasmina Pániková (zľava), Vladimír Hudec, Elena Šranková

DEŇ HLASU ĽUDU

Pri príležitosti dnešných osláv – Dňa Hlasu ľudu dnes boli udelené ročné novinárske ceny novinárom a spolupracovníkom týždenníka Hlas ľudu a mesačníka Vzlet za príspevky uverejnené za posledný rok. Zároveň boli odmenení aj jubilanti Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu, ktorá funguje už 71. rokov.

Martin Kasarda podal správu komisie pre ročné ceny Hlasu ľudu

Martin Kasarda podal správu komisie pre ročné ceny Hlasu ľudu

Najmladšia členka redakcie nášho týždenníka Jasmina Pániková získala 1. ročnú cenu Hlasu ľudu. Podávajúc správu komisie, slovenský publicista a vysokoškolský učiteľ Doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr. skonštatoval, že Pániková si ju zaslúžila „za dôsledné sledovanie relevantných spoločensko-kultúrnych udalostí, pre rôznorodosť tém a promptné, výstižné spravodajstvo.”

Na spoločnej snímke Jaroslava Čiepa: odmenení novinári a jubilanti

Na spoločnej snímke Jaroslava Čiepa: odmenení novinári a jubilanti

Vladimír Hudec je laureátom 2. novinárskej ceny „za sledovanie problematiky obcí, ale aj za texty na športových stranách.”

Elenka Šranková získala 3. cenu „za spracovanie denných tém, zaujímavé námety a rozhovory s podnikavými ľuďmi” a cena týždenníka Hlas ľudu pre dopisovateľskú spoluprácu pripadla Jankovi Takáčovi z Kovačice.

Predseda Správnej rady NVU HĽ Pavel Zima (zľava), šéfredaktorka Hlasu ľudu Vladimíra Dorčová-Valtnerová a riaditeľ NVU HĽ Samuel Žiak

Predseda Správnej rady NVU HĽ Pavel Zima (zľava), šéfredaktorka Hlasu ľudu Vladimíra Dorčová-Valtnerová a riaditeľ NVU HĽ Samuel Žiak

Žiakom vyšších ročníkov ZŠ maršala Tita v Padine udelili Cenu Vzletu „za spoločnú stranu z padinskej školy v novembrovom čísle 2014” nášho časopisu pre mládež.

Osobitné jubilejné ceny za dlhodobú prácu v NVU Hlasu ľudu dostali: novinári Hlasu ľudu Oto Filip (35 odpravovaných rokov), Juraj Bartoš (30)  Michal Ďuga (10), tajomníčka redakcie Mária Filipová (30) a účtovník ustanovizne Ján Lačok (10).

Časť účastníkov osláv 19. októbra, Dňa Hlasu ľudu

Časť účastníkov osláv 19. októbra, Dňa Hlasu ľudu

Prítomných, medzi ktorými boli aj hlasľudovci na dôchodku, tiež hostia z iných vojvodinských redakcií, z tlačiarne HL Print v Báčskom Petrovci a Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade privítal riaditeľ NVU Hlas ľudu Samuel Žiak. O aktuálnej chvíli týždenníka Hlas ľudu hovorila jeho šéfredaktorka Vladimíra Dorčová-Valtnerová. Podčiarkla najmä potrebu po posilnení elektronického vydania našich novín. Záverom predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Anna Tomanová-Makanová zablahoželala odmeneným a jubilantom a všetkým zamestnancom NVU Hlas ľudu popriala úspešnú činnosť v nadchádzajúcom zložitom období.

Juraj Bartoš

 

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs