Deň oslobodenia a MS Kysáč

19.okt 2015

Deň oslobodenia a MS Kysáč

Laureáti Ceny MS Kysáč a predseda RMS (prvý zľava)

Laureáti Ceny MS Kysáč a predseda RMS (prvý sprava)

Deň oslobodenia svojej dediny, 13. október, ktorý je zároveň Dňom Miestneho spoločenstva, si Kysáčania pripomenuli včera 18. októbra.

Z tej príležitosti na programe udelili Cenu Miestneho spoločenstva, ktorú tentoraz dostali dve rodiny: Hlaváčová – Ján a Mária a Petríková Juraj posthumne a Mária, Dragoljub Kovačević a Anna Chrťanová-Leskovac, všetci za dlhoročný príspevok na zveľadení kultúry.

Pietna pamiatka pri pomníku Foto: M. Ďurovka

Pietna pamiatka pri pomníku Foto: M. Ďurovka

Na úvod programu si pripomenuli 71. výročie od oslobodenia Kysáča, o ktorom primerané slová odzneli aj pri pamätníkoch v škole, v strede Kysáča a v jamách v Ulici 13. Októbra.

V mene Rady Miestneho spoločenstva a bojovníckej organizácie prítomných a hostí z mesta privítal predseda RMS Miloslav Chrťan. Darček udelili i Sašovi Jovanovićovi za pomoc v činnosti MS Kysáč.

V programe vo veľkej sieni KS účinkovali členovia FS Vreteno KS Kysáč a KUŠS Branka Radičevića.

Elena Šranková

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs