Odmeny pre najúspešnejších

1.sep 2018

Odmeny pre najúspešnejších

Aj tohto roku Obec Stará Pazova odmenila najúspešnejších žiakov a ich učiteľov v uplynulom školskom roku.

Tradičná slávnosť sa konala posledného augustového dňa vo veľkej zasadačke tzv. Bielej budovy.

Najúspešnejším žiakom generácii, nositeľom Diplomu Vuka Karadžića, účastníkom medzinárodných a republikových súťaží, ich mentorom a najlepším osvetovým pracovníkom základných a stredných škôl, najlepším zamestnancom predškolských ustanovizní z územia obce hodnotné dary (tablety), peňažné a knižné  odmeny s ďakovnými listinami udelili Đorđe Radinović, predseda Obce Stará Pazova, ktorý všetkým odmeneným na dosiahnutých úspechoch aj gratuloval a Željko Šolaja, náčelník Oddelenia pre spoločenské činnosti, kultúru a informovanie.

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs