Okrúhly stôl: Menšinové novinárstvo v Srbsku v procese európskych integrácií s dôrazom na Kapitolu 23

11.okt 2016

Okrúhly stôl: Menšinové novinárstvo v Srbsku v procese európskych integrácií s dôrazom na Kapitolu 23

Novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu vo štvrtok 20. októbra pri príležitosti oslavy Dňa Hlasu ľudu iniciuje verejnú debatu na tému menšinového novinárstva v procese prístupových rokovaní a otvára novú kapitolu v spolupráci s pokrajinskými, republikovými a medzinárodnými, resp. občianskymi inštitúciami, ktoré majú záujem prostredníctvom dialógu prispieť k celospoločenskému rozvoju. 

HL_logo

Hlas ľudu si nárokuje, že okrúhly stôl Menšinové novinárstvo v Srbsku v procese európskych integrácií s dôrazom  na Kapitolu 23  dešifruje konkrétne časti Kapitoly 23 a jej akčného plánu s osobitným dôrazom na menšinové práva v oblasti informovania a že konkretizuje odpoveď na otázku čo táto Kapitola prináša národnostným menšinám v Srbsku.

V paneli pod názvom Čo menšinovým médiám prináša Kapitola 23? účinkujú Michael Davenport, ambasádor Delegácie EÚ v Srbsku (tbc), Slobodan Arežina, člen Rokovacieho tímu s EÚ, Đorđe Vukmirović, námestník pokrajinského tajomníka pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami poverený médiámi, Anna Jašková, predsedníčka Výboru pre informovanie NRSNM, Miroslav Keveždi, manažér v kultúre a médiách a Nedim Sejdinović, predseda Nezávislého spolku novinárov Vojvodiny.

Moderátorom bude Oto Filip, redaktor týždenníka Hlas ľudu.

Miesto uskutočnenia okrúhleho stola je Nový Sad – Zhromaždenie AP Vojvodiny, sála na 2. poschodí a to vo štvrtok 20. októbra 2016 so začiatkom o 11. hodine.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs