O postavení materinského jazyka s predstaviteľmi srbského parlamentu

12.okt 2016

O postavení materinského jazyka s predstaviteľmi srbského parlamentu

Predstavitelia Koordinácie národnostných rád národnostných menšín sa včera v Národnom zhromaždení Srbska stretli s predsedom Výboru pre vzdelávanie, vedu, technologický rozvoj a informatickú spoločnosť Muamerom Zukorlićom, oznámila dnes Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny.

Koordinácia národnostných rád v zložení Vitomir Mihajlović, Aniko Jerasová, Darko Sarić Lukendić, Svetlana Zolňanová spolu s  Melaniou Rimarovou Zurkorlićovi predostrela aktuálne problémy z oblasti vzdelávania. Ako sa uvádza v oznámení NRSNM, najväčší dôraz dali na potrebu zmeny postavenia materinského jazyka s prvkami národnej kultúry.

Stretnutie iniciovala republiková poslankyňa Olena Papugová a okrem predsedu rezortného parlamentného výboru na stretnutie prišli aj poslanci, predstavitelia albánskej, chorvátskej, rusínskej menšiny, ako i republiková poslankyňa z radov Slovákov Libuška Lakatošová.

Ako sa uvádza v oznámení NRSNM, na stretnutí sa dohodlo, že sa v tomto parlamentnom výbore zorganizuje osobitné zasadnutie, na ktorom sa bude hovoriť o potrebe zmeny postavenia materinského jazyka a všeobecne o postavení menšinového vzdelávania vo vzdelávacom systéme.

(Hlas ľudu)

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs