Nový Sad – Európske hlavné mesto kultúry 2021

13.okt 2016

Nový Sad – Európske hlavné mesto kultúry 2021

ns2021Pekné správy z Bruselu: Nový Sad bude v roku 2021 Európske hlavné mesto kultúry. 

Tento titul má za cieľ zdôrazniť bohatstvo a rozličnosť európskych kultúr, posilniť kultúrne vzťahy medzi európskymi národmi, zoznámiť sa s inými kultúrami…

Okrem Nového Sadu v roku 2021 tento titul bude niesť aj Temešvár a jedno z gréckych miest, ktoré zatiaľ nie je spresnené.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs