Okrúhy stôl v Kysáči

1.dec 2017

Okrúhy stôl v Kysáči

Okrúhly stôl Bezpečnosť mladých v Novom Sade sa uskutoční v slávnostnej sieni Základnej školy Ľudovíta Štúra v Kysáči v stredu 6. decembra o 13.30.

Ide o časť projektu Mladí a reforma úseku bezpečnosti – propagáciu bezpečnosti mladých v Novom Sade, ktorý podporila Misia OEBS v Srbsku. Okrúhly stôl organizujú v spolupráci s Radou Miestneho spoločenstva Kysáč. Partnermi na projekte sú Mestské správa pre šport a mládež a Novosadské mládežnícke fórum.

Po kratšom predstavení výsledkov výskumu bezpečnostnej situácie mladých aktéri bezpečnostnej politiky – kysáčske ustanovizne, inštitúcie a organizácie si vymenia mienky a skúsenosti s mladými Kysáčanmi ohľadom tejto viac než aktuálnej témy. Spoločne kreujú odporúčania pre zlepšenie ich bezpečnosti a zvýšenie dôvery v príslušné inštitúcie z územia mesta, zvlášť keď ide o úsek bezpečnosti.

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs