Oslavy Dňa Hložian

2.máj 2019

Oslavy Dňa Hložian

Miestne spoločenstvo Hložany Vás pozýva na oslavy Dňa Hložian, ktoré sa uskutočnia 3. a 4. mája 2019 s nasledovným programom:

piatok 3. mája 2019

19,00  Otvorenie výstav 26. Hložianska paleta a entno výstavy Spolku žien Slovenka v Dome kultúry

20,00  Slávnostné zasadnutie Rady Miestného spoločenstva a kultúrno-umelecký program v Dome kultúry

sobota 4. mája 2018

9,00  Súťaž rybárov na pobreží Dunaja

9,00  Súťaž v streľbe na asfaltové terče na strelnici Poľovníckého spolku

9,00  Šachový turnaj v miestnostiach Základnej školy

9,00  Turnaj v malom futbale ”kohutikov” na futbalovom ihrisku

10,00  Súťaž hasičských spolkov na priestore pri futbalovom ihrisku

15,00  Na trhovisku: Festival kvetín, výstava Združenia ekológov Ekos, súťaž o najkrajšiu dobošovú tortu, ochutnávanie a predaj hložianskej kyslovky.

M.S. Hložany

 

 

 

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs