Oslavy Kovačického októbra sa už rozbehli

28.sep 2015

Oslavy Kovačického októbra sa už rozbehli

Včera na nádvorí Miestného spoločenstva v Kovačici sa usporiadali dve podujatia, ktoré vzbudili záujem Kovačičanov a ich hostí, a ponúkli im príjemne strávené nedelné chvíle.

V predpoludňajších hodinách sa najprv začala súťaž vo varení kotlíkovej fazule, kde súťažilo 15 kuchárskych družstiev. Posudzovacia komisia, ktorá hodnotila chuť a vzhľad pripravenej fazule, rozhodla, že prvú odmenu udelí kuchárskemu tímu Penzisti, druhé miesto obsadili Šarkani, kým na treťom mieste zakotvilo družstvo Štipľavé papričky.

Pod organizáciu v poradí 11. fazuľového podujatia sa spoločne podpísali Futbalový klub Slávia a Miestne spoločenstvo Kovačica.

Stánky plné sladkostí z medu lákali malých a veľkých návštevníkov

Stánky plné sladkostí z medu lákali malých a veľkých návštevníkov

V druhej časti nádvoria MS Kovačica Turistická organizácia Obce Kovačica spolu s Včelárskym spolkom Kovačica, ktorý tohto roku zaznamenáva 90. výročie založenia, usporiadala podujatie Deň medu a kvetov.

Kým svoje výrobky z medu ponúkli domáci včelári a známy voskár z Idvoru, predajnou výstavou kvetov návštevníkov vábili pestovatelia z Kovačice, Crepaje, Debeľače a Pančeva.

Kvety a včely sa môžu namaľovať aj na asfalt

Kvety a včely sa môžu namaľovať aj na chodník a cestu

 

V sprievodných akciách boli zapojení  najmladší účastníci, ktorí kriedami po asfalte kreslili včely a kvety, a v dielni, ktorú organizovalo združenie Bankan Link, zolalávali techniku maľovania na sklo.

Anička Chalupová

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs