Mária Miškovicová: Slovenské ľudové tance

28.sep 2015

Mária Miškovicová: Slovenské ľudové tance

Katarína Melegová Melichová (zľava), Mária Miškovicová a Viera Miškovicová

Katarína Melegová Melichová (zľava), Mária Miškovicová a Viera Miškovicová

KNIŽNÁ PREMIÉRA V HLOŽANOCH

Publikáciu Slovenské ľudové tance Márie Miškovicovej z Hložian odpremiérovali dnes večer. Knihu vydala Matica slovenská v Srbsku a finančne ju podporili Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Pokrajinský sekretariát pre vedu a technologický rozvoj AP Vojvodiny.

Ukážky ľudových tancov predviedli Jana a Adam V. Stupavský

Ukážky ľudových tancov predviedli Jana a Adam V. Stupavský

Predsedníčka MSS Katarína Melegová Melichová blahoželajúc autorke, ju vyzvala aby pripravila aj Tance 2, s ohľadom na to, že sa jej zvýšil materiál. Mária Miškovicová hovorila o tom, ako zbierala a zapisovala slovenské ľudové tance. Tiež poznamenala, že už dávnejšie chcela vydať knihu, avšak vtedy vraj Matica o to nemala záujem. Úryvky z odprezentovanej knihy prečítala Miriam Murtínová a pred početným obecenstvom v hložianskej kaviarni Pod lipami ukážky slovenských ľudových tancov predviedli tanečníci Jana a Adam Vladislav Stupavskovci. Na harmonike im vyhrával Rastislav Struhár.

Prezentácia publikácie Slovenské ľudové tance prilákala početné publikum

Prezentácia publikácie Slovenské ľudové tance prilákala početné publikum

Knižnú premiéru spoločne pripravili Spolok žien Slovenka (v čele s predsedníčkou Vierou Miškovicovou, ktorá úvodom programu prítomných privítala) a Matica slovenská v Srbsku. V programe účinkovali členovia SŽS, hložianskeho Kultúrno-osvetového spolku Jednota a MOMS Hložany.

 

Juraj Bartoš 

 

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs