Zasadal staropazovský lokálny parlament

29.sep 2015

Zasadal staropazovský lokálny parlament

OLYMPUS DIGITAL CAMERAPo letnej prestávke sa dnes vo veľkej sieni tzv. Bielej budovy konalo 34. zasadnutie Zhromaždenia obce Stará Pazova. Výborníci väčšinou hlasov schválili opravný rozpočet Finančného plánu Miestneho spoločenstva Belegiš, ktorý je stanovený v sume 10 miliónov dinárov.

Zelenú dostalo aj rozhodnutie Dozornej rady Verejného urbanistického podniku Urbanizam Stará Pazova o rozdelení zisku z minulého roku v hodnote 815-tisíc dinárov. Z uvedenej sumy 80 % využijú na zakrytie strát z uplynulých rokov, kým ostatná menšia časť prostriedkov bude usmernená do obecného rozpočtu. Doterajšieho úradujúceho riaditeľa Zorana Vukašinovića vymenovali za riaditeľa Verejného podniku Toplana Stará Pazova.

Výborníci schválili i rozhodnutie o nadviazaní spolupráce medzi Obcou Stará Pazova a Obcou Strumnica v Macedónsku.

Anna Lešťanová

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs