Jubilejná vojlovická veselica

30.sep 2015

Jubilejná vojlovická veselica

Čo sa stane keď muž v krčme pije ukázali tanečníci v žartovnej choreografii

Čo sa stane keď muž v krčme pije ukázali tanečníci v žartovnej choreografii

Rok 2015 je pre vojlovických ochotníkov, členov SKOS Detvan, jubilejný, keďže zaznamenávajú 40. výročie založenia spolku.

Ústredným podujatím týchto celoročných osláv bol galakoncert, ktorým v sobotu 26. septembra vojlovickému obecenstvu predniesli kúsok bohatej hudobno-folklórnej tvorby a priliehavým scénarom si pripomenuli na 40-ročnú púť spolku, početné úspechy a zájazdy.

Bolo to vlastne ešte jedno vydanie Vojlovickej veselice, ako od začiatku detvanovci pomenúvajú svoje programy. Na javisku sa striedali tanečníci, hudobníci, mužská a ženská spevácka skupina, orchester, tí trochu starší, ale aj ochotnícky dorast, čiže najmladší Vojlovičania, ktorí od svojich rodičov a starých rodičov majú prebrať Detvanovu štafetu.

Vojlovické hudobné nádeje: Dávid Beška na husliach a Andrej Krištofík na harmonike za sprievodu trochu starších Ivany Ivaničovej a Daniela Gajana

Vojlovické hudobné nádeje – Dávid Beška na husliach a Andrej Krištofík na harmonike za sprievodu trochu starších Ivany Ivaničovej a Daniela Gajana (Foto: V. Hudec)

Predsa táto vojlovická veselica bola inakšia od predchádzajúcich, lebo okrem toho, že si spevom a tancom zaslúžili silné potlesky obecenstva Detvanovci si pripomenuli na začiatky, keď sa  Vojlovičania stretali v súkromných domoch, v krčmách, na fare, v škole, hasičskom dome, a tam si pestovali kutúru a tradície, až kým 23. marca 1975 nezaložili jednotný slovenský spolok na území obce Pančevo a pomenovali ho Detvan.

Pripomenuli si aj na všetky predchádzajúce veselice, s ktorými vystupovali v takmer každej slovenskej osade vo Vojvodine, často aj na Slovensku, a trikrát aj v ďalekej Austrálii. A nie iba to. Divadelníci, tanečníci, orchester, speváci a spevácke skupiny sú pravidelnými účastníkmi všetkých menšinových a iných kultúrnych podujatí na týchto krážoch odkiaľ si prinášali, a aj dnes prinášajú početné uznania. K tomu prejavili sa aj ako dobrí organizátori FF Tancuj, tancuj (dvakrát) a Prehliadky slovenských ochotníckych divadelných súborov.

40muzska skupina

Nechýbalo ani spevu (Foto: V. Hudec)

Na záver programu prítomným sa prihovoril aj predseda spolku Michal Spišiak, ktorý sa poďakoval všetkým Vojlovičanom a občanom Pančeva, ale aj všetkým, ktorí ste si prišli pozrieť tento náš gala koncert.

– Vďaka patrí aj bývalým generáciám Detvanovcov, ktorí nám zaštepili to, čo my teraz prenášame na mladších, ale aj tým, ktorým strecha niečo znamená, lebo keď pod ňou nieto ľudí, nie nám je ani potrebná. Tou strechou všetkým nám je práve náš Detvan a verím, že nám ešte zaveľa bude potrebná, čiže že pod ňou ešte stále bude mnoho ľudí, – povedal na záver za čo je odmenený silným potleskom.

Vladimír Hudec

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957) S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979. Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet. V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište. V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život. Kontakt: hudec@hl.rs