S početnými témami po letnej prestávke

30.sep 2015

S početnými témami po letnej prestávke

Členovia zdolali 24-bodový rokovací program

Členovia zdolali 24-bodový rokovací program

4. ZASADNUTIE VÝBORU PRE VZDELÁVANIE NRSNM

Dnes zasadal Výbor pre vzdelávanie NRSNM. Na zasadnutí členovia výboru rozanalyzovali viac než 20-bodový rokovací program. Závažnejšie body sa týkali predovšetkým informácie o priebehu a záveroch stretnutia s ministrom školstva Srđanom Verbićom a pokrajinským tajomníkom Mihályom Nyilasom, ako aj poskytovania mienky na finančné podpory žiakom Gymnázia M. Pupina v Kovačici a žiakom ubytovaným v žiackom domove Gymnázia J. Kollára v Báčskom Petrovci.

Koordinátorka výboru Svetlana Zolňanová informovala o početných  projektoch, ktoré sú schválené buď Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí alebo pokrajinskými sekretariátmi. V sobotu 3. októbra v Starej Pazove sa zrealizuje projekt Dramatická výchova na školách, po ňom nasleduje Stretnutie dolnozemských učiteľov v Báčskom Petrovci od 9. do 11. októbra. Na tomto stretnutí z radov vojvodinských učiteľov cenu udelia Jánovi Kopčokovi z Kulpína a ďakovný list Martinovi Listmajerovi z Jánošíka.

Samozrejme, témou neboli iba početné projekty. Výbor rozoberal aj súčasné pálčivé otázky týkajúce sa vzdelávania v materinskom jazyku. Týmto sa zaoberá aj Koordinácia národnostných rád, ktorá pripravila ďalšie stretnutie s ministrom školstva Srđanom Verbićom. Ako informovala koordinátorka výboru, ministerstvo sa stále drží prísneho zmenšovania počtu tried, odmieta povoliť otvorenie tried s počtom menším ako 15 žiakov a trvalé riešenie statusu materinského jazyka s prvkami národnej kultúry zatiaľ zostáva otvorenou otázkou. Keďže nie sú spokojní s takým konaním ministerstva, predstavitelia niekoľkých výborov pre vzdelávanie mali zasadnutie aj s pokrajinským tajomníkom Mihályom Nyilasom, s ktorým sa snažia nájsť spoločné riešenie.

Vo svojom pláne má výbor každoročne aj finančnú podporu žiakov na stredných školách. V súlade s tým sa členovia výboru pozitívne zmienili o schválení finančnej podpory pre desiatich žiakov Gymnázia v Kovačicipiatich žiakov ubytovaných v žiackom domove v Petrovci. Ani v tomto roku nebude chýbať súbeh na udelenie štipendií pre študentov v Srbsku, ktorý bude otvorený do 30. októbra.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs