Rádio Belehrad 91-ročné

1.okt 2015

Rádio Belehrad 91-ročné

radio BGRádio Belehrad, prvé elektronické médium na Balkáne, dnes oslavuje svoje 91. narodeniny.  

Ďalekého 19. septembra 1924 zo štúdia na Knez Mihajlovej ulici č. 42 cez vysielač v Rakovici inžinieri Mihailo Simić a Dobrivoje Petković vysielali experimentálny rádio koncert, ktorý pre veľký záujem zopakovali aj 26. septembra. Od  1. októbra 1924 v utorok, štvrtok a sobotu od 18.45 do 19.45 vysielali program – koncerty, burzové a iné správy.

Rádio Paríž začalo vysielať iba  šesť mesiacov skorej, zatiaľ čo v rovnaký deň oficiálne začali pracovať Rádio Belehrad a Rádio Viedeň.

Od roku 1941 po 1944 techniku Rádia Belehrad používala nemecká stanica Sender Belgrad.

Od 10. novembra 1944 médium zase vysielalo pod menom Rádio Belehrad.

Jasmina Pániková

Zdroj: radiobeograd.rs

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs