Zasadal Výbor pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM

30.sep 2015

Zasadal Výbor pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM

Zábery z 3. schôdze Výboru pre úradné používanie jazyka a písma

Zábery z 3. schôdze Výboru pre úradné používanie jazyka a písma

V nekompletnom zložení sa dnes popoludní stretli členovia Výboru pre úradné používanie jazyka a písma v zasadačke Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade. Predebatovali doterajšiu realizáciu plánu a programu na bežný rok a doplnili zoznam významných osobností, podľa ktorých by bolo možné pomenovať ulice v slovenských prostrediach.

Ohľadne brožúrky Jazykové práva v Srbsku; pravidlá, rady a prax v úradnom používaní jazykov národnostných menšín, ktorú výbor mieni vydať do konca bežného roku, povedali, že existujúci text počas nasledovných dvoch týždňov doplní a zrediguje členka výboru Katarína Rašetová.

Na schôdzi odznela aj konštatácia, že lokálne samosprávy sa nechcú zaoberať národnostnými menšinami, lebo „majú svoje problémy.“

Juraj Bartoš

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs