Hľadanie odpovedí

30.sep 2015

Hľadanie odpovedí

Zo sesie o Kosove

Zo sesie o Kosove

PIATE BELEHRADSKÉ BEZPEČNOSTNÉ FÓRUM (BBF)

Dve ohniská pozornosti: vlani Ukrajina, tento rok migrácie. Aj keď ústredná téma Dokáže Európa redefinovať seba? bola stanovená ešte v roku 2014, doba plne potvrdila jej opodstatnenosť. Rovnako tak  význam celého radu otázok, vzťahujúcich sa na spôsoby riešenia globálnych bezpečnostných problémov.

Nimi sa vyše sto našich, regionálnych, európskych a svetových expertov a dejateľov začali dnes zaoberať. A majú na to ešte celé dva dni. Tri dni a už tradičný trojlístok usporiadateľov: Belehradský fond pre politickú excelentnosť, Európske hnutie v Srbsku a Belehradské stredisko pre bezpečnostnú politiku.

Rokovalo sa aj o korporatívnej bezpečnosti

Rokovalo sa aj o korporatívnej bezpečnosti

Začiatok fóra výrazne poznačila veľmi navštívená sesia o normalizácii vzťahov Kosova a Srbska. Základný odkaz z nej je, že si lepšie vzťahy  pýtajú obojstranný kompromis a spoluprácu a že pôjde o proces, ktorý bude trvať. Ako uvádza riaditeľ Kancelárie pre Kosmet  Marko Đurić, treba sa zamerať na budúcnosť. A jej trasovanie bude omnoho ľahšie pri jednote reprezentantov srbského národa. Za normalizáciu v skutkoch a v teréne zasadzuje sa i poslankyňa Demokratickej strany Gordana Čomićová.

Najširšia rozprava: vzťahy Západného Balkánu a EÚ

Najširšia rozprava: vzťahy Západného Balkánu a EÚ

V rámci diskusie o vzťahoch Západného Balkánu a Európskej únie prebiehajúcej dnes večer, odznel i názor, vyplývajúci aj z Belehradského apelu: že je veľmi dôležité plné zapojenie sa balkánskych krajín do urovnávania utečeneckej krízy.

Nosnými témami ďalších, štvrtkových rokovaní je úloha OBSE v  zastavení konfliktov, kríza v Ukrajine a budúcnosť politického islamu v Európe.

                                                            Oto Filip

O. FILIP
O. FILIP

OTO FILIP (1954) Ako novinár začal pôsobiť v týždenníku Glas Podrinja v Šabci, po štúdiách kratší čas pobudol v Dnevniku – Nový Sad, skadiaľ onedlho prestúpil do Hlasu ľudu. V októbri 1979 začínal ako praktikant, aby sa o pár rokov stal redaktorom zahraničnej rubriky, potom zástupcom šéfredaktora, a v poslednom desaťročí 20. storočia i šéfredaktorom Hlasu ľudu. V rokoch 1992 – 1993 bol aj úradujúcim riaditeľom NVU Hlas ľudu. V súčasnosti pôsobí ako redaktor, venujúci sa vojvodinským a celoštátnym spoločenským, politickým, hospodárskym, ekologickým, poľnohospodárskym a iným témam. Zároveň je redaktorom magazínovej prílohy Mozaika pri zrode ktorej v roku 1999 i stál. Kontakt:filip@hl.rs