Ozajstná bitka o väčšinu

9.jan 2013

Obec Báč a mesto Báč, ktoré je sídlom obce, už dlhší čas je stredobodom pozornosti širšej verejnosti a médií, ktoré každodenne  sledujú, čo sa v tejto malej obci deje. Na príčine je konflikt dvoch politických  strán, ktoré bojujú o väčšinu v obecnom zhromaždení.

Hneď po voľbách sa formovala väčšina, ktorú tvorili Srbská pokroková strana, Socialistická strana Srbska, Strana zjednotených penzistov a skupina občanov. Táto koalícia mala tesnú väčšinu v zhromaždení, čiže 13 zo spolu 25 výborníkov. Takej väčšine stále však hrozilo nebezpečenstvo, že sa niekto z výborníkov rozhodne prestúpiť do iného tábora, a tak poruší tenkú väčšinu v zhromaždení. To sa neskoršie aj stalo, keď výborníčka Srbskej pokrokovej strany Mirjana Vukovićová prestúpila do Demokratickej strany, a tak pomohla opozícii, ktorú tvorili výborníci Demokratickej strany, Ligy sociálnych demokratov Vojvodiny a Srbskej radikálnej strany, aby nadobudla väčšinu. Nová väčšina podala žiadosť o mimoriadne zasadnutie zhromaždenia, ale napriek tomu, že predsedníčka zasadnutie zvolala, sama na toto zasadnutie neprišla, rovnako ako ani ostatní výborníci dovtedajšej väčšiny. Novoformovaná väčšina predsa zasadnutie usporiadala, a to v parku pred budovou obce, kde v súlade s predpismi a zákonom utvorila novú väčšinu a schválila nové rozhodnutia. Na tomto zasadnutí vymenovali nové vedenie obce, takže novým predsedom obce sa stal Ognjen Marković z Demokratickej strany, a novým  predsedom Zhromaždenia obce sa stal Dragan Medić zo Srbskej radikálnej strany. Vymenovali aj ich zástupcov, ako aj nových riaditeľov verejných podnikov a členov dozorných a správnych rád v týchto  podnikoch.

Od toho dňa sa však začala opravdivá vojna medzi dvoma stranami. Najprv výborníci novej väčšiny vtrhli za pomoci vŕtačky a súkromnej ochranky do miestností Zhromaždenia obce a usadili sa v kanceláriách. Potom výborníci Srbskej pokrokovej strany so svojimi sympatizantmi vtrhli do obce, doslova fyzicky vyhodili nové vedenie obce na ulicu a znovu obsadili svoje predchádzajúce pozície. Členovia Demokratickej strany sa znovu pokúsili pomocou vŕtačky vniknúť do miestností obce, ale tentoraz im to členovia Srbskej pokrokovej strany nedovolili a prišlo k fyzickej zrážke. Nastala opravdivá bitka a musela intervenovať aj polícia, ktorá zatkla osemnásť osôb pre účasť v bitke. Niekoľko osôb bolo ľahšie zranených, medzi nimi aj jeden policajt.

Obe strany obviňujú jedna druhú a tvrdia, že majú pravdu. Najväčšia chyba je asi to, že Správny súd, na ktorý sa obe strany odvolávajú, sa v súvise s dianiami v Báči hneď neozval, pričom obe strany očakávajú, že výsledok bude v ich prospech. O udalostiach v Báči už rokovali aj predáci Demokratickej strany a Srbskej pokrokovej strany Dragan Đilas a  Aleksandar Vučić, a vyjadril sa aj minister vnútorných vecí Ivica Dačić.

Dalo by sa povedať, že Demokratická strana má určitú prednosť, lebo z rozhodnutia Ministerstva pre regionálny rozvoj a lokálnu samosprávu vyplýva, že konala v súlade so zákonom. Srbská pokroková strana hlavne útočí na bývalého predsedu obce Tomislava Bogunovića a taktiež sú nespokojní s tým, že sám predseda pokrajinskej vlády Dr. Bojan Pajtić prišiel do Báča poskytnúť podporu výborníkom Demokratickej strany.

Napriek tomu, že všetky strany v konflikte sľúbili, že pokojne počkajú na rozhodnutie Správneho súdu, a potom budú konať v súlade s ním, medzičasom tu rozprúdili opravdivú vojnu, tak zákonnými, ako aj nezákonnými prostriedkami. Najlepšie by bolo, aby sa tento prípad čím skôr uzavrel v súlade so súdnym rozhodnutím, čo iste bude v prospech občanov, ktorých politika veľmi nezaujíma, ale ich zaujíma normálny život v tejto v poslednom čase schudobnenej obci. Zatiaľ im však zostáva len sledovať správy a udalosti pred obcou a v budove obce.

                                                                         Juraj Berédi-Ďuky

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs