Zbytočne zdĺhavá rozprava o rozpočte

9.jan 2013

Posledné minuloročné zasadnutie Zhromaždenia mesta Pančevo sa začalo vo štvrtok 27. decembra o desiatej a skončilo sa na nasledujúci deň o siedmej ráno. Výborníci teda pracovali vyše dvadsať hodín a za ten čas schválili rozhodnutie o zvýšení dane z majetku o 50 percent a o zvýšení mestského administratívneho poplatku o 5,5 percenta, čo je vraj v súlade s rastom inflácie. Schválili aj plány práce piatich pančevských verejných podnikov, ako aj ďalších 40 bodov rokovacieho programu týkajúcich sa urbanistických, kádrových a iných otázok z oblasti fungovania lokálnej samosprávy a verejných podnikov. Najviac času však venovali rozprave o mestskom rozpočte na rok 2013, ktorým je plánované, že sa do mestskej pokladnice vleje 4,893 miliardy dinárov, výdavky sú plánované v sume 4,952 miliardy dinárov a stanovený rozpočtový deficit je 59 miliónov dinárov.

Zdôvodňujúc návrh rozpočtu člen Mestskej rady poverený financiami Željko Lazić povedal, že jedným z cieľov takto projektovaného rozpočtu je predísť zbytočnému zadlžovaniu mesta v budúcnosti. Vyjadril nádej, že z republikového a pokrajinského rozpočtu mesto dostane viac peňazí než je plánované.

Opozícia, predovšetkým DS a LSV, však zhodnotila rozpočet ako nereálny a spotrebiteľský, už aj preto, že príjmy sú zvýšené o 30 percent v porovnaní s rozpočtom na rok 2012. Pritom zazlievali mestskej správe, že v rozpočte nieto ani jedinej položky zahrnujúcej investíciu, ktorá by  mala priniesť zisk a upozornili, že všetky mestá vyčlenili prostriedky na kúpu pozemkov v okolí mesta s cieľom výstavby priemyselných objektov. Vládnucej koalícii zazlievali aj to, že mnoho peňazí vyčlenila na platy novozamestnaných robotníkov vo verejných podnikoch, že málo peňazí je určených na zdravotníctvo a rozvoj miestnych spoločenstiev… So zreteľom na tieto poznámky opozícia podala 99 doplnkov k textu rozpočtu, ktorými sa o. i. dožadovali, aby mesto pokračovalo vo financovaní vzdelávania študentov v špičkových školách vo Veľkej Británii a aby slobodným rodičom platilo komunálne účty. Dožadovali sa aj kúpy nových sanitiek z mestskej pokladnice, otvorenia nočnej dopravnej linky do Belehradu, navrhovali inakšie rozvrhnutie prostriedkov. Mestská rada všetky doplnky opozície už predtým odmietla a ani na samom zasadnutí neposkytla žiadne odpovede v tejto súvislosti. Nakoniec aj vládnuca väčšina v parlamente návrhy opozície odmietla a schválila text rozhodnutia o rozpočte v pôvodnom znení. Rozpravu o rozpočte, ktorá  trvala od pol dvanástej vo štvrtok do pol šiestej ráno v piatok, poznačili inak početné polemické tóny a vzájomné obviňovanie príslušníkov vládnucej koalície (SNS, SPS, URS) z jednej a opozície (DS, LSV, LDP) z druhej strany. Pokým opozícia kritizovala aktuálnu moc, pozícia kontra argumentmi dokazovala, že bývalá moc nerobila dobre, takže sa často odbočovalo od témy, následkom čoho bola až priveľmi zdĺhavá rozprava o najdôležitejšom finančnom dokumente mesta.

vlh

Vojlovica

Mestským rozpočtom na rok 2013 Miestnemu spoločenstvu vo Vojlovici je určených 1,89 milióna dinárov, prevažne na opravy a bežnú údržbu. Okrem toho plánované sú prostriedky v sume 2,3 milióna na rekonštrukciu časti strechy na budove ZŠ Bratstva a jednoty, ktorá premoká,  ako aj prostriedky v sume 9 miliónov dinárov na sanáciu vojlovickej ambulancie. Výborníčka DS Silvana Ivazovićová-Jediná o. i. navrhla, aby v rozpočte plánovali po 500-tisíc dinárov na dokončenie etno domu SKOS Detvan a etno izby KUS Árona Tamásiho vo Vojlovici, ale výbornícka väčšina tento návrh odmietla.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs