PADINA

27.aug 2019

PADINA

    V nedeľu 1. septembra 2019 v ZŠ maršala Tita o 19. hodine sa budú konať 44. Babinkove stretnutia Sviatok jazier – k 45. výročiu smrti básnika. Hosťmi programu budú vedúci Slovenského vydavateľského centra z Báčskeho Petrovca, ktorí predstavia nové výtlačky kníh autorov Zdenky Valentovej-Belićovej a Ladislava Čániho. Pri tejto príležitosti si organizátor tohto podujatia – Obecná knižnica Kovačica – pobočka v Padine a jej hostia pripomenú aj 12 rokov od založenia SVC.  Poeticko-hudobné pásmo, na ktorom sa zúčastnia spolupracovníci knižnice, bude venované Babinkovej tvorbe.

Večer so začiatkom o 20:30 hodine, pri príležitosti osláv jubilea 100 rokov ochotníckeho divadla v Padine, v miestnostiach občianskeho združenia Underground sa uskutoční divadelné predstavenie Emigranti v podaní hercov VHV scény v Kovačici.

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs