Pamätná medaila ÚSŽZ Pavlovi Popovi

20.jan 2019

Pamätná medaila ÚSŽZ Pavlovi Popovi

Akademickému grafikovi Pavlovi Popovi pamätnú medailu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí odovzdal jeho predseda Ján Varšo.

Pavel s manželkou Natašou

V sprievodnom liste sa uvádza, že Popovi sa pamätná medaila udeľuje „za zásluhy a upevňovanie národného povedomia a kultúrnej identity Slovákov v zahraničí, za vysoko umelecké výtvarné diela a za výtvarné stvárnenie portrétov osobností z minulosti slovenskej vojvodinskej kultúry.“

Pavel Pop sa narodil v Starej Pazove 1. decembra 1948. Vyštudoval grafiku na Vysokej škole múzických umení v Bratislave roku 1975, ako žiak významných slovenských umelcov Albína Brunovského a Vincenta Hložníka. Je členom Združenia výtvarných umelcov Vojvodiny (ULUV) od roku 1977.

Vzácnym ocenením bol náš významný výtvarný umelec poctený vlani v októbri počas Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí. Vtedy mu pamätnú medailu neudelili, keďže sa do Bratislavy nemohol dostať následne narušeného zdravia.

Cena zo srdca

Spoločná fotka na záver skromnej slávnosti v ateliéri Pavla Popa

Odovzdávajúc v piatok 18. januára Popovi pamätnú medailu Ján Varšo o. i. povedal:

„Myslím si, že pri Vašej sedemdesiatke ste si to, ako jeden z mála zaslúžili. Nehovorím, že je to cena na úrovni Nobelovej ceny, ale je daná úprimne zo srdca za to, čo ste urobili v oblasti výtvarného umenia. Nielen vo Vojvodine, v Srbsku, ale aj na Slovensku.  

V Popovom ateliéri na petrovaradínskej pevnosti umelcovi zablahoželal aj Igor Vencel, zástupca veľvyslankyne Slovenskej republiky v Belehrade Dagmar Repčekovej, riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Anna Chrťanová Leskovcová a expredsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku Anna Tomanová Makanová.

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs