Zima s knihou v Kysáči

22.jan 2019

Zima s knihou v Kysáči

Spolok kysáčskych žien (SKŽ) v spolupráci so Slovenským vydavateľským centrom (SVC) z Báčskeho Petrovca zorganizoval v Kysáči tradičnú akciu Zima s knihou.

Na včerajšom večierku v kysáčskej knižnici

Podujatie bolo včera v knižnici Michala Babinku v Kysáči. Akcia mala už svoj zachodený priebeh. Štyroch autorov Vieru Benkovú, Katarínu Pucovskú, Zdenku Valentovú-Belićovu a Víťazoslava Hronca, ako i čelného človeka SVC Vladimíra Valentíka privítala Ľudmila Berediová-Stupavská, predsedníčka SKŽ.

Pravdaže, posvietili i na minuloročnú knižnú produkcii Slovenského vydavateľského centra s osobitným dôrazom na štyri knihy, ktoré vyšli v rámci ústrednej edície SVC Živý prúd, predstavujúcej našu pôvodnú literatúru. Hovoril o tom pravdaže V. Valentík a pripomenul, že napriek vlaňajšiemu chudobnému roku vydali najviac kníh. Ako spomenul, ide o až 30 kníh a tri s vročením 2017.

Spisovateľka Benková tentoraz upriamila pozornosť na svoju ďalšiu knihu veršov Panónske haiku, z ktorej prečítala niekoľko básní. Ďalší autor na večierku V. Hronec zaintrigoval prítomných knihou Na lôžku so súdružkou polemikou, ktorá na vydanie čakala 25 rokov. Prekladateľka Pucovská hovorila najmä o knihe kysáčskeho rodáka Daniela Pixiadesa, ktorý žije v Kanade, Zápisky bez poradia, v ktorej si čitatelia medziiným nájdu aj niektoré pikošky z kysáčskej minulosti. Z ďalšej Pixiadesovej zbierky Kaleidoskop prečítala niektoré básne. Šéfredaktorka Nového života, prekladateľka a autorka Valentová-Belićová sa zmienila o knihách Imigranti v Babylonskej veži a Éterizácia medzi mimo kontextu.

Pri tejto príležitosti zo SVC odovzdali knihy kysáčskej knižnici a usporiadali i predajnú výstavu kníh. Kysáčske spolkárky prichystali bohaté občerstvenie a osviežujúce nápoje.

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs