Kulpín: Spomienky na Vladimíra Dorču a jeho tvorbu

22.jan 2019

Kulpín: Spomienky na Vladimíra Dorču a jeho tvorbu

Redakcia portálu Storyteller a Spolok kulpínskych žien včera podvečer usporiadali prezentáciu knihy Vladimíra Dorču zostavovateľky Vladimíry Dorčovej-Valtnerovej. Večierok sa konal v miestnostiach spolku žien v Kulpíne.

Predsedníčka kulpínskeho spolku žien Katarína Zorňanová si vyberanými slovami spomenula na Vladimíra Dorču a na jeho pozitívny vzťah a podporu Spolku kulpínskych žien. Srdečne privítala hostí podujatia.

Prezentáciu knihy pre deti Orech, ktorý vedel rozprávať viedla Viera Dorčová-Babiaková. Ako vysvetlila úvodom, kniha je výberom z poviedok, ktoré Vladimír Dorča, dlhoročný novinár, publicista, redaktor Hlasu ľudu, písal pre deti vo veku od 4 do 9 rokov a tvorí ju 12 poviedok, ktoré Vladimír Dorča uverejnil v detskom časopise Naši pionieri, resp. Pionieri v rokoch 1968 – 1975.

Kniha vyšla v roku 2018 vo vydavateľstve Storyteller, majiteľky Vladimíry Dorčovej-Valtnerovej, mladšej dcéry autora detských poviedok.

O tom ako kniha vznikala a o jej obsahu hovorila zostavovateľka knihy V. Dorčová-Valtnerová. Ako povedala, tešila sa, keď vyhľadala otcove poviedky pre deti a aj tomu, že mal detský cit v sebe. Pripomenula aj fakt, že knihu ako projekt podporila, teda vyfinancovala jej rodina. Takže kniha vyšla ako rodinná záležitosť.

Vladimíra poukázala na tri časti zbierky: prvá sú poviedky so zvieracími námetmi, druhá je na školské témy a tretia spracúva príbehy tety Mary a jej ratolestí. Životopis autora poviedok V. Dorču prečítala staršia dcéra autora Viera Dorčová-Babiaková.

Ukážky zo zbierky Orech, ktorý vedel rozprávať a to poviedku Stratila sa školská taška prečítala Lucia Babiaková a poviedku Nezakončená vojna Helena Babiaková, vnučky Vladimíra Dorču.

Vladimíra prítomným na večierku prezentovala aj podnikateľské novinárstvo, čiže novinárske podnikateľstvo, ktorému sa naplno venuje, čiže ktoré je teraz jej zamestnaním, lebo si založila vlastný biznis v mediálnom sektore. Z hostí sa na prezentácii prihovorili dlhoročná kolegyňa V. Dorču z Hlasu ľudu a kamarátka Katarína Melegová-Melichová a predseda MSS Ján Brtka.

Zaspomínali si na Vlada a na rôzne vtipné a životné príhody, ktoré s ním prežili. Večierok v spolku žien končil posedením pri pochúťkach, ktoré pripravil spolok žien.

 

 

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs