Pamiatka na farára, národovca, publicistu, historika Emila Koléniho

17.sep 2015

Pamiatka na farára, národovca, publicistu, historika Emila Koléniho

Emil Koléni 1835 - 1915 - 2015

Emil Koléni 1835 – 1915 – 2015

V ÚSTRETY ZAZNAMENÁVANIU STÉHO VÝROČIA ÚMRTIA EMILA KOLÉNIHO

Slovenská vojvodinská verejnosť toho roku zaznamenáva sté výročie úmrtia a 180. výročie narodenia národovca, historika, publicistu a hajdušického evanjelického kňaza Emila Koléniho, ktorý spomedzi 12 kňazov, ktorí pôsobili v tejto osade vydržal najdlhšie – 40 rokov, čiže takmer celý svoj pracovný vek. Slovenská evanjelická a.v. cirkev v Srbsku týmto jubileám venovala vnútromisijné služby božie banátskeho seniorátu, ktoré boli začiatkom júna v Hajdušici, a ústredné oslavy budú v októbri v Hajdušici. 

V súvislosti s tým v stredu 16. septembra do Hajdušice na pracovnú návštevu zavítala delegácia Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov a to úradujúca riaditeľka Katarína Mosnáková – Bagľašová, predseda správnej rady Ústavu a riaditeľ Slovenského vydavateľského centra Vladimír Valentík a odborný spolupracovník Marjan Pavlov. V Hajdušici sa stretli s predstaviteľmi tamojšieho evanjelického cirkevného zboru a Miestneho odboru Matice Slovenskej.

Predstavitelia všetkých spomenutých inštitúcí sa dohodli, že slávnostný program bude v nedeľu 25. októbra v poobedňajšich hodinách. Ústrednou časťou programu bude odhalenie pamätnej tabule pred hlavným vchodom do kostola, ktorú tejto významnej osobnosti vojvodinských, a nie iba vojvodinských Slovákov venuje Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov.

V druhej časti programu bude predstavená kniha, vlastne zbierka textov a cestopisov Emila Koléniho, ktoré sú zároveň aj svojráznym svedectvom o minulosti tejto osady z obdobia 19. storočia, o ktorej by sa bez nich málo vedelo. Autor knihy je Vladimír Hudec a vydá ju Slovenské vydavateľské centrum a Miestny odbor Matice slovenskej v Hajdušici.

Vladimír Hudec 

foto: Marjan Pavlov

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957) S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979. Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet. V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište. V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život. Kontakt: hudec@hl.rs