Príklad dobrej praxe

18.sep 2015

Príklad dobrej praxe

 

Spoločná fotografia na záver diskusie s hosťami z Holandska

Spoločná fotografia na záver diskusie s hosťami z Holandska

Štvrtý rok po sebe zo desať študentov z Univerzity HVA z Amsterdamu z Holandska začiatkom septembra zavíta do Báčskeho Petrovca.

Aj včera mali holandskí študenti nasmerované do Business parku Báčsky Petrovec, na stretnutie, ktoré už pred rokmi inicioval podnikateľ Janko Grňa. Pri tejto príležitosti Pokrajinský tajomník pre medziregionálnu spoluprácu a lokálnu samosprávu Branislav Bugarski povedal v Báčskom Petrovci v rozhovoroch so študentmi Univerzity v Amsterdame, že Vojvodina je oblasť, kde je prioritou agrobiznis a že je pyšný na to, že táto oblasť je bez geneticky modifikovaných potravín, a že to zostane tak aj v budúcnosti.

Študenti Univerzity aplikovaných vied v Amsterdame po tejto návšteve vypracujú študijné práce na tému strategického rozvoja Báčskeho Petrovca, a včera predpoludním študentom potenciál Báčskeho Petrovca predostrel Igor Týr spred Business Parku a Vojvodiny Ana Muškinja v mene VIP fondu. Záverom aj predseda obce Pavel Marčok hostí – holandských študentov so svojim profesorom Svenom Dekkerom – oboznámil so špecifickosťami tejto malej obce. Študentom z Holandska pri ich výskume logistickú podpor poskytuje manažment Business Parku Báčsky Petrovec v čele s riaditeľom Branislavom Kevenským.

Jaroslav Čiep

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs