Mladí dolnozemci

18.sep 2015

Mladí dolnozemci

DSC_8401_resize

Tvorba a priateľstvo predovšetkým – slovesnosť, materinský jazyk a kresby

V ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci dnes prebieha stretnutie dolnozemských žiakov a učiteľov základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským z Dolnej zeme.

Naplánované bolo, že do Petrovca pricestujú žiaci aj z Maďarska a Chorvátska, ale z objektívnych príčin cez hranice sa dostali iba deviati žiaci z rumunského Nadlaku so svojimi pedagógmi.

Pod heslom Mladí dolnozemci – tvorba a priateľstvo predovšetkým (tvorivé dielne na udržiavanie slovenskosti), ako nám prezradila autorka projektu prof. Mária Andrášiková, sa stretli slovenskí dolnozemskí žiaci 2. stupňa základných škôl, ktorých zapojili do tvorivej činnosti v dielňach, v ktorých sa podieľali na zhotovovaní a vypracovaní kreatívnych cvičení, s cieľom zvládnutia a zdokonaľovania aktívnej slovnej zásoby.

Kým žiaci pracovali v rámci dielní, pedagógovia sa dohovárali o ďalších aktivitách

Kým žiaci pracovali v rámci dielní, pedagógovia sa dohovárali o ďalších aktivitách

Už včera večer, kedy Nadlačania pricestovali, domáci mládežníci zo združenia YMCA pre nich prichystali program zameraný na udržiavanie a rozvoj jazykového a národného povedomia a kultúrnej identity dolnozemských žiakov. Je to jedným z možných spôsobov ako získať a rozvíjať hrdosť z dolnozemskej spolupatričnosti a skvalitňovať slovenskú dolnozemskú súčinnosť žiakov a učiteľov.

Po absolvovaní prichystaných dielní žiaci spoločne navštívili kultúrne a vzdelávacie inštitúcie, ako i kultúrne pamiatky v Petrovci.

Jaroslav Čiep

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs