Hlas ľudu naživo v Pivnici

18.sep 2015

Hlas ľudu naživo v Pivnici

Otvorením výstav Tradičné výšivky pivnických žien a Hlasľudovský Detský kútik po pivnicky vo veľkej sieni SKUS Pivnica štartovala akcia NVU Hlas ľudu – Hlas ľudu naživo v Pivnici.

V tejto chvíli prebieha okrúhly stôl. Čo sa vám páči v Hlase ľudu? Čo by ste zmenili?

Prvá za slovo sa hlásila Anna Valášeková, ktorá poznamenala, že počet odoberateľov klesá preto, lebo mladšie generácie nemajú záujem o hoci aké čítanie, ako aj pre nedostatok stáleho dopisovateľa. „Aj keď sme mali dopisovateľky, články, ktoré ony zaslali, neboli vždy zverejnené. Neviem, čo bola príčina,“ hovorí Valášeková.

Prítomní Pivničania hodnotia Hlas ľudu ako niť, ktorá spája slovenské osady, avšak keď ide o počet článkov z ich osady, všeobecne si myslia, že ich je málo.

Jasmina Pánikova

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs