Kultúrno-umelecký a novinársky večierok v SKUS Pivnica

18.sep 2015

Kultúrno-umelecký a novinársky večierok v SKUS Pivnica

Redaktor Jaroslav Čiep počas rozhovoru s tajomníčkou MS Pivnica Vlastou Šusterovou-Červenou

Redaktor Jaroslav Čiep počas rozhovoru s tajomníčkou MS Pivnica Vlastou Šusterovou-Červenou

Vo veľkej sieni SKUS Pivnica štartovala druhá časť akcie NVU Hlas ľudu – Hlas ľudu naživo v Pivnici.

V svojráznom listovaní novín hlasľudovskí novinári so svojimi spolubesedníkmi diskutujú na rôzne témy – komunálne, kultúrne, spoločenské…

Spevom a divadelnými scénkami večierok spestrujú pivnickí speváci a herci.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs