Späť na domovskú stránku

Tag "Branislav Bugarski"

Príklad dobrej praxe

Príklad dobrej praxe

🕔18. sep 2015

  Štvrtý rok po sebe zo desať študentov z Univerzity HVA z Amsterdamu z Holandska začiatkom septembra zavíta do Báčskeho Petrovca. Aj včera mali holandskí študenti nasmerované do Business parku Báčsky Petrovec, na stretnutie, ktoré už pred rokmi inicioval podnikateľ Janko Grňa. Pri

Čitať viac
Štát ničí naše dediny

Štát ničí naše dediny

🕔17. sep 2014

OJVODINSKÍ POĽNOHOSPODÁRI UPOZORŇUJÚ V našej krajine, v určitých sférach, väčšie práva majú cudzinci ako jej občania – bolo jedným zo záverov úradujúceho pokrajinského tajomníka pre poľnohospodárstvo, vodohospodárstvo a lesníctvo Branislava Bugarského. Dôvod na taký výrok je zmluva podpísaná medzi vládou Srbska a spoločnosťou Al

Čitať viac
O rozličnostiach a rozvoji

O rozličnostiach a rozvoji

🕔2. sep 2014

LETNÁ AKADÉMIA ZHROMAŽDENIA EURÓPSKYCH REGIÓNOV (AER) SPLNILA STANOVENÉ CIELE – Jednou z najdôležitejších tunajších udalostí v uplynulom období bola Letná akadémia Zhromaždenia európskych regiónov (AER). Môžeme byť veľmi hrdí na to, že sme výrazne posunuli vpred kvalitu jej organizácie. Chcel by som

Čitať viac
Vojvodinské plány – európske štandardy

Vojvodinské plány – európske štandardy

🕔4. feb 2014

Z VEREJNEJ ROZPRAVY O NÁVRHU PROGRAMU ROZVOJA AP VOJVODINY „Obyvatelia Vojvodiny, rozvoj infraštruktúry, trvalo udržateľný ekonomický rozvoj a inštitúcie sú štyri priority rozvoja AP Vojvodiny v priebehu rokov 2014 – 2020,“ vyhlásil na záverečnej verejnej rozprave o Návrhu programu rozvoja AP Vojvodiny 2014 –

Čitať viac