PAMIATKE ZOSNULÝCH

8.nov 2013

PAMIATKE ZOSNULÝCH

45den2013

PAMIATKE ZOSNULÝCH boli venované nešporné bohoslužby v nedeľu 3. novembra, ktoré v dome smútku na kysáčskom cintoríne vykonal velebný pán Ondrej Marčok, farár kysáčsky. Kantorskú službu a výber piesní mala na starosti pani farárka Darina Marčoková. Prítomní potom  navštívili nový a starý cintorín, pietnou pamiatkou, tichou spomienkou a modlitbou si každý uctil zosnulých rodinných príslušníkov a známych. Zriaďovanie cintorína a hrobiek predchádzalo sviatku, takže uprataný cintorín a kvetmi vyzdobené hrobky pôsobili sviatočne, tak ako to každoročne býva začiatkom novembra.

M. Ďurovka

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs