Odhalili tabuľu prvému učiteľovi

8.nov 2013

Odhalili tabuľu prvému učiteľovi

Na Základnej škole Ľudovíta Štúra v Kysáči v utorok 29. októbra usporiadali oslavu Dňa školy, ktorá sa niesla znamení 240. výročia príchodu Slovákov do Kysáča. Pri tejto príležitosti nielenže odznel bohatý program, ale aj slávnostne odhalili pamätnú tabuľu venovanú prvému slovenskému učiteľovi v Kysáči Samuelovi Záborskému. Iniciátorom bol učiteľ Michal Gombár, koordinátorom učiteľ Rastislav Surový a sponzorom výroby tabule kamenári Ján a Danko Kotúšovci. Česť odhaliť tabuľu mal učiteľ M. Gombár, ktorý svoju ideu, aby každá slovenská škola dostala tabuľu s menom prvého učiteľa, prezentoval aj na matičnom zasadnutí v rámci Slovenských národných slávností.  Kysáčska škola ju realizovala ako prvá.

Pred odhalením pamätnej tabule prvému učiteľovi Michal Gombár prečítal príležitostný referát

Pred odhalením pamätnej tabule prvému učiteľovi Michal Gombár prečítal príležitostný referát

V slávnostnom programe riaditeľka Anna Gašparovićová privítala predstaviteľov lokálnej samosprávy, penzistov, žiakov, rodičov, starých rodičov a členov kolektívu. Pripomenula, že tohto roku sa škola početnými aktivitami zapojila do oslavy 240 rokov od príchodu Slovákov do Kysáča. Ďalej uviedla, že terajšia generácia prvákov počíta 48 žiakov, v dvoch slovenských a jednej srbskej triede, a spolu je do školy zapísaných 417 žiakov, pričom slovenských je 16 tried, čiže 67 percent žiakov, a srbských je 8 tried, čiže 33 percent žiakov. V žiackom programe sa striedali  spevy, recitácie, literárne práce, divadielka,  rytmické a folklórne tance. V športovej hale prebiehali športové zápasy.

V slávnostnej sieni odznela zaujímavá prednáška DrSc. Jána Babiaka o školstve v Kysáči. Piesňou Zahučali hory, zahučali lesy, ktorú zaspieval Zbor osvetových pracovníčok, kolektív dojímavým spôsobom do dôchodku vyprevadil Annu Crveniovú, profesorku hudobnej kultúry, a Evku Macákovú-Vagnerovú, profesorku fyziky. Tiež gratulovali štyrom jubilantom: Anne Gašparovićovej a Miroslavovi Sertićovi (odpracovaných 20 rokov) a Ľudmile Kozovej a Milinke Križanovej (10 rokov).

Prekvapením pre penzistov bol dar Emila Kantardžića, majiteľa Fotocolor štúdia z Temerína, ktorý sa za 30-ročnú úspešnú spoluprácu so školou Ľudovíta Štúra odvďačil vypracovaním tablo penzistov školy.

M. Ďurovka

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs