Peňažné darčeky pre novorodeniatka v Kovačickej obci

4.jan 2014

Peňažné darčeky pre novorodeniatka v Kovačickej obci

OLYMPUS DIGITAL CAMERAV Kovačici je už tradíciou, že sa v období medzi vianočnými a novoročnými sviatkami usporadúva sviatočné posedenie s mladými rodičmi. Organizátor Obec Kovačica aj tohto roku, už tradične po štvrtý krát, 26. decembra 2013 roku v Turistickom sídlisku Relax v Kovačici (na snímke: záber z akcie) odovzdala každému novému občanovi Kovačickej obce, ktorý sa narodil v období od 1. januára do 15. decembra 2012 roku po 20-tisíc dinárov. V tom období sa narodilo 173 detí, čo je vzhľadom na 2012 rok o 20 detí menej. V Kovačici sa narodilo 42 deti, v Padine na svet prišlo 40 novorodeniatok, v Debeljači 38, Crepaji 26, Uzdine 13, Sámoši 10, Idvore 3 a v Putnikove iba jedno novorodeniatko. Gratulácie, chartu o prístupe medzi občanov Kovačickej obce a peňažné dary  udeľovali zástupca predsedu Obce Kovačica Laszlo Vidač a náčelníčka Oddelenia pre spoločenské činnosti Jarmila Ćendićová so spolupracovníkmi. V príhovore predstavitelia lokálnej samosprávy zároveň pozdravili odhodlanosť matiek, aby sa napriek neistým časom rozhodli narodiť a vychovávať deti, čo je podstatným krokom v boji proti klesaniu počtu obyvateľov v tejto obci.

A.Ch.

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs