Z výročného zhromaždenia staropazovského spolku pre afirmáciu invalidov Fénix

3.jan 2014

Z výročného zhromaždenia staropazovského spolku pre afirmáciu invalidov Fénix

Rok 2013 bol pre členov staropazovského Spolku pre afirmáciu invalidov Fénix veľmi úspešný, konštatovali na výročnom zhromaždení, ktoré sa konalo vo štvrtok 26. decembra 2013 v Klube pre starších a osoby s invaliditou. Zasadnutie viedla Mirjana Sokolovićová a správu o minuloročnej činnosti podala predsedníčka spolku Jelica Despotová.

Momentka z udelenia novoročných balíkov

Momentka z udelenia novoročných balíkov

Počas lanského roka členovia spolku s priateľmi usporiadali početné podujatia – pravidelné mesačné stretnutia, októbrové dni solidarity, defilé priateľstva… Predstavitelia spolku sa k tomu zúčastnili na mnohých programoch v organizácii predškolských ustanovizní, základných škôl a boli i na 3. európskom festivale Harmónia duše v Novom Sade… V spolupráci s Národnou službou pre zamestnávanie – Filiálkou v Starej Pazove úspešne realizovali verejnú prácu pod názvom Pomoc v domácnosti pre osoby s invaliditou. Na základe dvoch donácií z Verejnej prokuratúry v Sriemskej Mitrovici sa do spolku Fénix v roku za nami dostalo viac ako 500-tisíc dinárov. Bol to skutočný „dar z neba“, ako povedala predsedníčka Despotová, a tieto účelové prostriedky použili na kúpu invalidných  pomôcok a hygienických balíkov. Toho času v Spolku pre afirmáciu invalidov Fénix je začlenených 71 osôb a ako uviedla Milka Simićová, náčelníčka obecného Oddelenia pre spoločenské činnosti, „ide o veľmi reprezentatívny spolok, ktorý nadviazal interaktívnu spoluprácu na všetkých úrovniach“.

V roku 2014 si fénixovci početnými podujatiami pripomenú 20. výročie kontinuovanej a úspešnej práce. Na záver zhromaždenia najmladším členom rozdelili novoročné balíky.

Anna Lešťanová

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs