Stará Pazova: Novoročné balíky pre deti z pestúnskych rodín

3.jan 2014

Stodvadsať detí z pestúnskych rodín z územia Staropazovskej obce v pondelok 23. decembra 2013 malo príležitosť kamarátiť sa s dedkom Mrázom, ktorý im priniesol darčeky. Program v organizácii Strediska pre sociálnu prácu sa konal v Klube pre starších a osoby s invaliditou. Na začiatku programu deťom sa prihovoril riaditeľ strediska Milan Subotić. Počas celého uplynulého roka členovia Združenia pestúnskych rodín Široké srdce zo Starej Pazovy pravidelne raz do mesiaca v uvedenom klube organizovali oslavy narodenín detí, o ktoré sa starajú. Darčeky pre najmladších zabezpečovala obecná správa.

 

a. lš.

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs