Predsavzatie lokálnej RTV OK: digitalizácia a Gymko kvíz

3.jan 2014

Predsavzatie lokálnej RTV OK: digitalizácia a Gymko kvíz

Médiá majú významnú úlohu pri tvorbe a vývoji dnešnej spoločnosti, tak v zmysle ovplyvňovania verejnej mienky, ako aj z toho hľadiska, že vystupujú ako zdroj informácií. Slovom stali sa nevyhnutnou súčasťou nášho života, bez ohľadu na to, či ide o tlač, internet, rádio alebo televíziu.

Rádio-televízia Obce Kovačica sa pred očakávanou digitalizáciou médií dôkladne pripravuje na nový spôsob práce. Podľa slov Želimíra Barcu, vedúceho technického štábu v RTV OK,  nové technické zariadenie, ktoré prišlo začiatkom decembra 2013, uľahčí historický prechod z analógového na digitálne TV vysielanie. Projekt Digitálny archív finančne podporil Pokrajinský sekretariát pre kultúru a verejné informovanie.

Zo stretnutia organizátorov a účastníkov podujatia Gymko kvíz 2014

Zo stretnutia organizátorov a účastníkov podujatia Gymko kvíz 2014

Keď ide o obsah programu, treba povedať, že už jedenásty rok kovačické  Gymnázium Mihajla Pupina a lokálna Rádio-televízia Obce Kovačica v spolupráci so základnými školami a za finančnej pomoci predsedu Obce Kovačica organizuje televízne vysielanie, súťaž vedomostí Gymko kvíz pre žiakov základných škôl. Pracovný dohovor a voľbu súťažných párov usporiadali v polovici decembra 2013 v miestnostiach VP Naš stan za prítomnosti predstaviteľov ZŠ a organizátorov, riaditeľa Gymnázia Mihajla Pupina Pavla Rohárika a riaditeľa  VP RTV OK Jána Petráša. Tohtoročná žiacka súťaž sa bude niesť v znamení hesla Pupin – náš spoluobčan a občan sveta.

Tohtoročný seriál Gymko kvíz pre žiakov základných škôl má pozostávať zo štyroch kvalifikačných, dvoch polofinálových vysielaní a finálového televízneho vysielania. V prvom štvrťfinálovom kole, ktoré sa uskutoční 28. januára 2014, budú súťažiť žiaci 6., 7. a 8. ročníka ZŠ maršala Tita v Padine a ZŠ Mihajla Pupina v Idvore. Toho istého dňa, len trošku neskoršie, sily si zmerajú aj tímy žiakov ZŠ Mladých pokolení v Kovačici a ZŠ svätého Georgija v Uzdine. V kvíze účinkuje sedem základných škôl z územia Kovačickej obce.

Anička Chalupová

 

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs