Schválili vyšší rozpočet ako vlani

31.dec 2013

Schválili vyšší rozpočet ako vlani

ZO ZASADNUTIA ZHROMAŽDENIA OBCE ŠÍD

Na rokovacom programe 16. zasadnutia Zhromaždenia obce Šíd v utorok 17. decembra 2013 nemali veľký počet bodov, ale OLYMPUS DIGITAL CAMERAvšetky boli mimoriadne významné pre fungovanie tejto lokálnej samosprávy. Šlo predovšetkým o schválenie obecného rozpočtu na rok 2014, ktorý zdôvodnila náčelníčka oddelenia Jadranka Nedićová. V diskusii, ktorá potom nasledovala, okrem iného odznelo, že návrh rozpočtu nemá rozvojový charakter, čo pre toto prostredie bude mať následky s negatívnou konotáciou. Pripomienky sa vzťahovali aj na to, že je plánovaný rozpočet o takmer 200 000 000 dinárov vyšší ako v roku 2013, takže sú reálne obavy, že ani nebude splnený. Záverom zhromaždenie väčšinou hlasov schválilo rozpočet v hodnote 1 089 800 000 dinárov.

V pokračovaní zhromaždenie uvoľnilo z funkcie úradujúceho riaditeľa telovýchovnej ustanovizne Partizan a za riaditeľa na obdobie štyroch rokov zvolilo Vladimíra Kolára, profesora telovýchovy zo Šídu.

Zaujímavá rozprava sa viedla v rámci bodu týkajúceho sa vymenovania komisie pre uskutočnenie postupu dávania do prenájmu pozemku, ktorého majiteľom je Zhromaždenie obce Šíd. Ide o asi 3 000 hektárov poľnohospodárskeho pozemku a pripomienky sa vzťahovali na to, že komisia má znemožniť špekulácie s pozemkom, ktorý je v prenájme. Zaujímavý návrh podal výborník Ligy sociálnych demokratov Vojvodiny Predrag Bekerek, ktorý navrhol, aby komisia rozhodnutím zaviazala nájomcov, že na každých 50 hektárov pozemku majú zamestnať po dvoch zamestnancov. Tak by už na budúci rok počet nezamestnaných v Šíde klesol o 120 osôb.

Ani toto zasadnutie sa nevyhlo incidentom, v ktorých sa zúčastnili niekoľkí výborníci, tak z radov koalície pri moci, ako aj opozície.

St. S.

 

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs