Želania väčšie ako možnosti

31.dec 2013

Želania väčšie ako možnosti

VEREJNÁ ROZPRAVA O OBECNOM ROZPOČTE V PETROVCI

clockandmoney/www.sxc.hu

clockandmoney/www.sxc.hu

Predbežný návrh rozpočtu Obce Báčsky Petrovec na rok 2014 v rámci verejnej rozpravy v utorok 17. decembra vo veľkej sieni Zhromaždenia obce prezentovali Boško Bogunović, obecný náčelník pre financie, a Pavel Marčok, predseda obce.

Náčelník Bogunović úvodom poznamenal, že sú želania väčšie ako možnosti. Navrhnutý obecný rozpočet na rok 2014 je v sume 464 miliónov dinárov. Z týchto prostriedkov sa majú financovať všetky práce, ktoré patria do kompetencie Báčskopetrovskej obce. Predseda obce P. Marčok poukázal, že sa rozpočet určuje v špecifických podmienkach, keďže sa aj rozpočet na lokálnej úrovni reguluje štátnymi zákonmi. Snažili sa navrhnúť rozpočet, ktorý bude aj rozvojový a aj sociálny. Pritom spomenul tie položky, ktoré sú zvýšené v porovnaní s minuloročným rozpočtom; v Direkcii je to zvýšenie z 59 na 78 miliónov a pre miestne spoločenstvá je zvýšenie z 18 na 21 miliónov dinárov. V niektorých oblastiach položky v rozpočte zostali rovnaké ako aj vlani. Ako príklad uviedol školstvo, zdravotníctvo a sociálnu ochranu.

Diskusia v rámci verejnej rozpravy o obecnom rozpočte na rok 2014 netrvala dlho. Ján Brna sa opýtal, čo bude so športovými klubmi; teda či je plánované zvýšenie v tejto oblasti vzhľadom na skutočnosť, že samozdanenie už nemá ani jedna osada Báčskopetrovskej obce. Podľa slov náčelníka Bogunovića zmeny vo financovaní športu z obecnej úrovne nebudú. Branislav Merník sa zaujímal, či študenti z tejto obce, ktorým sa nepodarilo dostať na rozpočet, môžu dostať nejakú finančnú pomoc aspoň na cestovné lístky. Náčelník pre školstvo Dušan Govorčin vysvetlil, že to nie je možné, lebo podmienky diktuje pokrajinská úroveň. Merník sa ešte zaujímal, či študenti, ktorí skončili štúdiá na Slovensku a sú z Báčskopetrovskej obce, môžu dostať finančnú pomoc na nostrifikáciu diplomu. Takýmto spôsobom by sa ich vlastne podnietilo zostať doma a tu pracovať. Predseda Marčok poznamenal, že je to zaujímavá otázka a že treba pouvažovať nad tým, či na to možno využiť prostriedky z položky určenej na verejné práce a praktikantov. Predstavitelia penzistov Juraj Mučaji a Đuro Govorčin sa zaujímali, či sa plánuje stavať dom pre starých občanov v Petrovci a či bude v rozpočte zvýšená položka pre penzistov, ktorých je spolu v obci 2 800. Povedané bolo, že je technický projekt pre denný pobyt  starších občanov pripravený a keď ide o prostriedky pre penzistov, zvýšenie nebude. V záverečnom bode rozpravy Ján Jovankovič, obecný náčelník pre urbanizmus, predostrel prítomným na verejnej rozprave zmeny a doplnky rozhodnutia o lokálnych komunálnych poplatkoch.

K. Gažová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs