Pestovanie alternatívnych plodín a zelenín

24.mar 2017

Pestovanie alternatívnych plodín a zelenín

Ľubica Sýkorová, Vladimír Sýkora a Janko Červenský

Novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu v spolupráci so Strediskom pre organickú výrobu dnes v Selenči zorganizovala okrúhly stôl na tému Pestovanie alternatívnych plodín a zelenín. Na túto tému hovorili: Dr. Vladimír Sýkora, vedúci Oddelenia alternatívnych kultúr a organickej výroby Inštitútu pre rastlinnú výrobu a zeleninárstvo v Novom Sade a Dr. Janko Červenský, vedúci Oddelenia pre rastlinnú výrobu Inštitútu pre rastlinnú výrobu a zeleninárstvo v Novom Sade. Moderátorkou bola redaktorka prílohy Poľnohospodárske rozhľady Ľubica Sýkorová.

Na začiatok sa prítomným prihovoril riaditeľ NVU Hlas ľudu Samuel Žiak. Vyzdvihol, že v našej národnostnej menšine máme významných a dôležitých odborníkov v oblasti poľnohospodárstva, a z toho dôvodu sa aj zrodila idea organizovať okrúhly stôl a venovať sa tejto téme a tak sprístupniť čitateľom vedomosti našich odborníkov.

Jozef Gašparovský

Význam spolupráce s Inštitútom

Jozef Gašparovský, predseda Strediska pre organickú výrobu, priblížil prítomným aktivity tohto Strediska. V prvom rade pochválil spoluprácu s Inštitútom pre poľnohospodárstvo v Novom Sade, ktorá bude pokračovať. Ako povedal, v jednej časti Strediska formovali inkubátor pre organickú výrobu a tak poľnohospodárom, ktorí sa chcú zaoberať organickou výrobou, umožňujú naučiť sa ako to robiť. Zdôraznil, že organické hospodárstvo má problémy s výrobou organických semien, lebo ho nieto nadostač a navrhol, aby spolu s Inštitútom organizovali jeho výrobu. Tiež navrhol, že by organickým poľnohospodárom bolo užitočné keby Inštitút organizoval výrobu bylinných priateľov rastlín. Vyzdvihol, že je táto spolupráca dôležitá aj preto, že vo svete trh organických výrobkov rastie v priemere 14 % ročne.

Janko Červenský na návrh o výrobe organických semien odpovedal, že Inštitút zatiaľ môže ponúknuť iba semená, ktoré nie sú chemicky ošetrené, lebo platný zákon ešte povoľuje takéto osivo v organickej výrobe. V predstavovaní sortimentu Inštitútu poznamenal, že majú veľmi kvalitný cesnak a je oveľa kvalitnejší ako ten, ktorý prichádza z Číny. Potom kvalitné odrody fazule, papriky a paradajok.

O alternatívnych plodinách – konopa No1

Vladimír Sýkora vysvetlil čo vlastne znamená výraz alternatívna rastlina. Tieto rastliny sa nepestujú na veľkých plochách, ako sa pestujú pšenica, sója, cukrová repa, slnečnica a kukurica, potom vyžadujú si viac manuálnej práce a finančný efekt je lepší. V tomto momente je najzaujímavejšia priemyselná konopa. Táto rastlina sa môže kompletne spracovať, od koreňu po zrno a z nej sa dá vyrobiť až 2000 výrobkov. U nás ešte nie sú spracovateľské kapacity a najčastejšie sa z nej vyrába olej

D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ
D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ

DANUŠKA BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ (1989) V redakcii Hlasu ľudu začala pôsobiť v roku 2015 ako dopisovateľka a do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2017. Kontakt: berediova@hl.rs