Štartovala 23. DIDA

25.mar 2017

Štartovala 23. DIDA

Vo svojom pravidelnom marcovo-aprílovom termíne včera sa v Pivnici začal 23. Festival Divadelných inscenácií dolnozemských autorov. Prvý deň patril i otvoreniu dvoch sprievodných podujatí.

Z otvorenia výstavy

Dokumentárna výstava Anna Franková – Dejiny pre súčasnosť sa do Pivnice dostala vďaka spolupráci OD Janka Čemana, organizácie Otvorená komunikácia a Domu Anny Frankovej. V modrej sieni je inštalovaných 32 panelov, na ktorých je znázornený nešťastný osud židovského dievčaťa, ktoré umrelo v koncentračnom tábore. Je tu i ďalších 7 panelov s prehľadom uplynulých 70 rokov v dejinách Srbska.

Na otvorení výstavy o jej náplni prítomným hovorila Ana

Pivnickí žiaci – sprievodcovia výstavou

Kostadinovićová, koordinátorka projektu HIP (Historija, istorija, povijest – lekcije za sadašnjost), v rámci ktorého sa výstava dostala do Srbska. Pivnica je šieste prostredie v našej krajine, kam výstava zavítala. Do pivnickej prezentácie je zapojených i 10 žiakov ZŠ 15. októbra, ktorí ako praví sprievodcovia sprítomňujú návštevníkom jednotlivé časti výstavy. Pozrieť si ju možno počas celého festivalu.

Na prvej výstave tohto druhu na festivale DIDA 12 plagátov

Novinkou tohto ročníka festivalu DIDA je Výstava a konkurz plagátov účinkujúcich predstavení. Je to nielen výstava, ale aj vyhodnotenie najkreatívnejšieho pútača. Organizátori si prichvaľujú, že 13 prihlásených inscenácií sprevádza 12 plagátov.

Návštevníci si ich môžu pozrieť počas celého festivalu vo vstupnej hale divadelnej siene, kde DIDA prebieha. O význame plagátu a o tejto novej akcii na otvorení výstavy hovorili Vladimír Brňa a Kvetoslava Imreková-Šusterová. Predsedníčkou tímu, ktorý navrhol túto festivalovú novinku, je Andrea Merníková.

BOHATÝ DIVADELNÝ SVIATOK

Vo včerajšom slávnostnom otvorení tradičného divadelného podujatia DIDA 2017 sa z javiska divákom

Slávnostné otvorenie festivalu DIDA 2017

v mene patrónov festivalu prihovorili Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka NRSNM, a Miroslava Šolaja, vedúca úseku spoločenských činností v Zhromaždení obce Báčska Palanka. Vladimír Brňa v mene organizačného výboru a OD Janka Čemana privítal i Annu Chrťanovú-Leskovac, riaditeľku Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, a osobitne predstavil predsedníčku organizačného výboru Andreu Merníkovú, ktorá dala „novú výtvarnú identitu festivalu DIDA“.

DIDA 2017 ponúka záujemcom skutočne bohatý program: od piatka 24. do nedele 26. marca a do štvrtka 30. marca do nedele 2. apríla tu odznie 10 súťažných predstavení a tri hosťujúce. K spomenutým a včera otvoreným dvom sprievodným podujatiam pribudnú ďalšie dve.

Hodnotiaca komisia pracuje v štandardnom zložení: Zuzana Tárnociová, predsedníčka, Vladimír Valentík a Mr. Zuzana Týrová, členovia. Pri posudzovaní tohto divadelného ročníka osobitne zhodnotia i 4 nové predlohy.

Prví vystúpili Pivničania

Včera na prvom festivalom dni sa divákom predstavili hostitelia – členovia OD Janka Čemana s predstavením Dievča, ktoré písalo.

Autorom je Samuel Gašparec a réžiu mala na starosti Katarína Mišíková-Hitzingerová. Inscenácia oslovila divákov. Sprievodnými zvukovými efektmi bombardovania pripomenula divákom bombové útoky na našu krajinu presne pred 18. rokmi – presne 24. marca 1999.

A. FRANCISTYOVÁ
A. FRANCISTYOVÁ

ANNA FRANCISTYOVÁ (1962) V NVU Hlas ľudu je zamestnaná od roku 1985. Najprv pôsobila v redakcii mládežníckeho časopisu Vzlet, kde bola i zástupkyňou hlavnej redaktorky a úradujúcou šéfredaktorkou. Od roku 1994 pôsobí v redakcii Hlasu ľudu, od roku 1995 ako redaktorka kultúrnej rubriky a toho času je i zástupkyňou zodpovedného redaktora Hlasu ľudu. Je nositeľkou niekoľkých ročných cien Hlasu ľudu. Kontakt: francistyova@hl.rs