Štátny tajomník Parízek: Hľadať víziu s pozitívnym prístupom

27.mar 2017

Štátny tajomník Parízek: Hľadať víziu s pozitívnym prístupom

Na úvod: kratší film znázorňujúci ovzdušie na schôdzi či schôdzach Národnostnej rady

Ak platí  známa téza, že ráno robí deň, tak ten náš národnostný aj dnes, rovnako tak ako včera alebo už dlhšie, poznačujú pretrvávajúce sváry a mračná. Mohol sa o nich dozvedieť aj Lukáš Parízek, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky už pri dnešnom štarte úradnej časti pracovnej návštevy v Srbsku.

Menovite, na popoludňajšom stretnutí, vlastne okrúhlom stole s poprednými činiteľmi slovenskej menšiny: hlavne poslancami republikovými a pokrajinskými, vedením Národnostnej rady slovenskej menšiny a Matice slovenskej v Srbsku, prebiehajúcom na pôde Veľvyslanectva SR v Belehrade.

            Chmúrny obraz

Členovia vysokej slovenskej delegácie na Veľvyslanectve SR v Belehrade

 V chytadlách ekonomiky diktujúcej skromný životný štandard a politiky podmienenej a riadenej záujmami, sme aj my ako menšina s problémami vlastnými a spôsobenými inými, zmietajúci sa medzi reálnym a možným. Názorným signálom toho kde ekonomicky a inak sme, je medziiným skutočnosť ako skromne  žijeme, alebo to, že čím ďalej, tým viac Slovákov zo Srbska žiada osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí. Za posledných päť rokov sa ich počet takmer štvornásobne zvýšil: z približne 600 v roku 2012 na 2200 vlani. Aj v rovine národnostnej, z menšiny kedysi uvádzanej ako názorný príklad iným, nielen vo vnútroštátnych rámcoch, už pár rokov to akosi s nami rýchlo ide dolu vodou. Dokladom sú antagonizmy, neznášanlivosť, urážky, nálepkovanie, ovzdušie spejúce od zlého k horšiemu.

           Množstvo rozkolov

Predstavitelia NR SNM a Matice slovenskej v Srbsku

Časť z neho sme v nevábivej verbálnej nahote prezentovali aj v prítomnosti vysokej slovenskej delegácie. V približne desiatich diskusných príspevkov, bolo dosť málo akcentov trvajúcich na súžití, spolupráci, nabádaniu k východiskám, na riešení konkrétnych problémov. Zato o poznanie viac času zabrali hodnotenia na tému, kto čo páchal a nepáchal, kto a prečo zasielal listy na slovenské úradné adresy, kto s peniazmi šafáril a kto nie, kto kedy koho urazil, kto chce a kto nie spolupracovať, kto je aký, kto je s nami a kto proti nám… Slovom, ako to odznelo v jednom  prejave, situácia až  na zaplakanie.

                       K východiskám

Na záver takmer dvojhodinovej rozpravy za okrúhlym stolom s predstaviteľmi slovenskej národnostnej menšiny, štátnemu tajomníkovi MZV a EZ SR Lukášovi Parízekovi nezostalo iné než konštatovať, že všetko čo sa dialo a deje je komplikované. Keďže to vidí aj ako medziľudský spor, aj ako určité politikum a navrhol iniciovať východiskovú platformu. Takú, kde prídu všetci relevantní zástupcovia menšiny s cieľom hľadať riešenie zo súčasnej situácie a to, aká bude tá vízia do budúcna. Do platformy by sa mali vniesť niektoré myšlienky a postupne kroky, ktoré by sa realizovali obojstranne s tým cieľom, aby menšina bola do budúcna kompaktnejšia. Prítomní prejavili ochotu prijať takúto ponuku, ktorú zastupiteľský úrad bude iniciovať.

– Ide o to hľadať tú víziu s pozitívnym prístupom. Nie jeden druhého obviňovať a hľadať negatívne aspekty, ale sa pozrieť na tie pozitívne a pracovať na nich, – odkázal na záver dnešného okrúhleho stola štátny tajomník Lukáš Parízek.  

O. FILIP
O. FILIP

OTO FILIP (1954) Ako novinár začal pôsobiť v týždenníku Glas Podrinja v Šabci, po štúdiách kratší čas pobudol v Dnevniku – Nový Sad, skadiaľ onedlho prestúpil do Hlasu ľudu. V októbri 1979 začínal ako praktikant, aby sa o pár rokov stal redaktorom zahraničnej rubriky, potom zástupcom šéfredaktora, a v poslednom desaťročí 20. storočia i šéfredaktorom Hlasu ľudu. V rokoch 1992 – 1993 bol aj úradujúcim riaditeľom NVU Hlas ľudu. V súčasnosti pôsobí ako redaktor, venujúci sa vojvodinským a celoštátnym spoločenským, politickým, hospodárskym, ekologickým, poľnohospodárskym a iným témam. Zároveň je redaktorom magazínovej prílohy Mozaika pri zrode ktorej v roku 1999 i stál. Kontakt:filip@hl.rs