Sociálne stredisko v Petrovci prezentovalo novú službu

27.mar 2017

Sociálne stredisko v Petrovci prezentovalo novú službu

V priestoroch Turistickej organizácie obce B. Petrovec Stredisko pre sociálnu prácu obce B. Petrovec usporiadalo dnes  prezentáciu služby nazvanej Dočasné rodinné opatrovníctvo. Prezentáciu realizovali odborní spolupracovníci sociálneho strediska v Petrovci za prítomnosti predstaviteľov škôl z územia obce, zdravotnej ochrany, združenia detí s osobitnými potrebami.

Riaditeľka Strediska pre sociálnu prácu v Petrovci Biljana Drakulićová poukázala na to, že predstavujú novú sociálnu službu nazvanú Dočasne rodinné opatrovníctvo. Vďaka pokrajinskému Ústavu sociálnej ochrany, ktorý vypracoval smernice a dal základné návody uplatnenia dočasného rodinného opatrovníctva ešte v roku 2013, teraz vznikli prajné podmienky na realizáciu tejto sociálnej služby.

Video prezentáciu na tému Dočasného rodinného opatrovníctva pripravila a ozrejmila Mária Orosová, diplomovaná sociálna pracovníčka Strediska pre sociálnu prácu Obce B. Petrovec.

Služba Dočasného rodinného opatrovníctva je individualizovaná podpora deťom s poruchami v rozvoji a ich biologickým rodinám. Tento druh opatrovníctva je služba, ktorá plánovaným, periodickým a krátkodobým pobytom dieťaťa v inej rodine umožňuje silnenie rodinných vzťahov a zachovanie rodiny. Dočasná rodina sa najprv vyberá z kruhu blízkych osôb biologickej rodiny. Dočasné rodiny sa starajú o dieťati a poskytujú mu služby vo svojej rodine. Takéto služby môže využívať aj dieťa s poruchami v rozvoji, ktoré sa nachádza v pestúnskej rodine. Pre dieťa, jeho biologickú rodinu a dočasnú opatrovnícku rodinu zabezpečená je odborná podpora zo strediska pre rodinné ubytovanie a pestúnstvo a strediska pre sociálnu prácu.

Takýmto spôsobom dieťa získa uspokojenie svojich potrieb v rodinnom kruhu, získava nové skúsenosti a obohacuje sa jeho život, rozširuje sa kruh jeho známostí, lepšie sa integruje do lokálneho prostredia. Dbá sa o špecifických potrebách konkrétnej rodiny a zmenšuje sa v nej stres a izolovanie.

Bližšie informácie o spomenutej službe možno dostať v sociálnych strediskách na území Vojvodiny.

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs