Štátny tajomník Lukáš Parízek v Petrovci

28.mar 2017

Štátny tajomník Lukáš Parízek v Petrovci

Stretnutie delegácií v obci

Dnes popoludní Obec Báčsky Petrovec úradne navštívil štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Lukáš Parízek. Pobudol v budove obce B. Petrovec, v Galérii Zuzky Medveďovej a v Dome Matice slovenskej v Srbsku. Cieľom návštevy štátneho tajomníka so spolupracovníkmi bolo informovať sa o otázkach vzťahujúcich sa na život a uskutočnenie práv a slobôd slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.

V malej sieni Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec delegáciu v čele so štátnym tajomníkom Lukášom Prízekom privítala delegácia Obce Báčsky Petrovec v čele s predsedom obce Srđanom Simićom. Po pracovnej návšteve predseda Simić zdôraznil, že počas rozhovorov vyniesli konkrétne závery a dostali podporu vlády Slovenskej republiky v oblasti ekonomickej politiky.

Témou stretnutia bol rozvoj hospodárstva a turizmu, zachovanie a rozvoj kultúry. Predseda vyjadril oduševnenie predovšetkým keď ide o podporu vlády SR v oblasti ekonómie. Štátny tajomník L. Parízek podotkol, že je toto jeho prvá návšteva Srbsku a prvá návšteva Báčskemu Petrovcu. Po stretnutí v obci prízvukoval, že s predsedom Simićom hovorili o rôznych formách a možnostiach spolupráce. Toto stretnutie vyhodnotil ako veľmi dobrý predpoklad zlepšenia ekonomickej spolupráce oboch krajín. Za tým účelom štátny tajomník pozval predsedu Simića na Slovensko na stretnutie medzivládnej komisie pre hospodársku spoluprácu, ktorá bude v júni tohto roku v Bratislave.

Návšteva Galérie Zuzky Medveďovej

Návšteva galérie a rozhovory v MSS

Rozhovory v Dome Matice slovenskej

Galérii Zuzky Medveďovej obe delegácie privítal riaditeľ Múzea vojvodinských Slovákov Pavel Čáni. Delegácia zo Slovenska pri tejto príležitosti darovala obrazy nebohej slovenskej maliarky Márie Šuľanovej, petrovskej rodáčky žijúcej roky na Slovensku. Riaditeľovi Čánimu tento vzácny dar odovzdal štátny tajomník Lukáš Parízek a tak sa časť pozostalosti Márie Šuľanovej vrátila do jej rodiska.

Poslednou zastávkou vzácnej návštevy zo Slovenska Petrovcu bol Dom Matice slovenskej v Srbsku a stretnutie s predsedníčkou MSS Katarínou Melegovou-Melichovou a predstaviteľmi miestnych odborov MSS z Kysáča, Kulpína, Nového Sadu, Selenče, Silbaša a Báčskej Palanky.

Štátny tajomník Parízek po zoznamovacom stretnutí v MSS poukázal na to, že náplňou rozhovorov bolo aké sú aktivity, ktoré matica vykonáva, ako tu žijú Slováci. Spomenul aj to, že Báčsky Petrovec je centrum Slovákov žijúcich v Srbsku a tiež v súvise s tým aj Slovenské národné slávnosti. Predsedníčka MSS Katarína Melegová-Melichová poznamenala, že hovorili o spolupráci, podpore, záujme, ktorý prejavuje Slovenská republika, keď ide o Slovákov žijúcich v Srbsku. Tiež sa dotkli bežnej problematiky vysťahovania Slovákov, hovorili aj o tom ako matica podporuje zapisovanie detí do slovenských tried. Pri tejto príležitosti poďakovali aj za záujem a za podporu, ktorá sem prichádza z materskej krajiny.

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs