Pokrajinský tajomník pre šport v petrovskej obci

28.mar 2017

Pokrajinský tajomník pre šport v petrovskej obci

Predseda Báčskopetrovskej obce Srđan Simić so spolupracovníkmi včera popoludní v malej sieni Zhromaždenia obce privítal pokrajinského tajomníka pre šport a mládež Vladimíra Bateza.

Na stretnutí v Petrovci sa hovorilo o stave v oblasti športu, fungovaní a stave športových klubov, ktoré pôsobia na území obce. Tiež sa zmienili aj o postavení mladých a ich rozvoji v oblasti športu.

Po stretnutí v obci pokrajinský tajomník Vladimir Batez s predsedom obce Srđanom Simićom a jeho spolupracovníkmi navštívili športovú halu v Maglići, kde prebiehal tréning Volejbalového klubu Maglić 1953.

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs