V KOVAČICI: Návšteva slovenskej delegácie v čele so štátnym tajomníkom MZV a EZ Lukášom Parízekom

29.mar 2017

V KOVAČICI: Návšteva slovenskej delegácie v čele so štátnym tajomníkom MZV a EZ Lukášom Parízekom

Z rokovania oboch delegácií v budove obecnej správy

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZV a EZ) SR Lukáš Parízek s delegáciou uskutočnil včera pracovnú návštevu Kovačickej obce, kde rokovali s predsedom Obce Kovačica Milanom Garaševićom. Stretnutia sa zúčastnili aj zástupca predsedu obce Ján Husárik, predseda obecného parlamentu Zlatko Šimák, vedúci výboru pre lokálny ekonomický rozvoj Emil Jonáš, riaditeľky základných škôl v Kovačici a Padine a iní predstavitelia obecných inštitúcií.

Momentka z návštevy Galérie Babka

 

Cieľom návštevy slovenskej delegácie bolo zmapovať situáciu slovenskej národnostnej menšiny v Kovačickej obci, spoznať Slovákov, ktorí tu žijú, porozprávať sa o ich problémoch, o určitých si rozporoch v rámci menšiny, uistiť sa v tom, že majú tie podmienky, ktoré sú historicky legitímne a ktoré sa týkajú udržiavania rozvoja kultúrnej a národnostnej identity a pod.

Po príhovore predsedu obce Milana Garaševića, ktorý okrem doterajších realizovaných investíciách v Kovačici a Padine, hovoril aj o problémoch zameraných na ďalšiu činnosť Pamätného domu maliara Martina Jonáša, ktorý do dnešného dňa nemá zamestnaného odborného pracovníka, štátny tajomník Lukáš Parízek vyjadril znepokojenie zo skutočnosti, že sa v súčasnosti politika preniesla tak hlboko do tunajšej slovenskej menšiny, že sa v podstate s ňou nedá dobre komunikovať a tým pádom si určité skupiny nejakým spôsobom presadzujú svoje individuálne zámery, ktoré ako také nie sú v prospech celej menšiny.

V Pamätnom dome Martina Jonáša

K tomu navrhol, aby v nadchádzajúcom období do tohto prostredia priebežne prišli traja bývalí veľvyslanci Ján Varšo, Igor Furdík a Miroslav Mojžita, ktorí sa budú rozprávať s tunajšou slovenskou komunitou so zámerom znormalizovať vnútorné vzťahy menšiny. Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Ján Varšo poukázal na základný problém v Banáte a Báčke, ktorý sa vzťahuje na výrazne zvýšený počet podaných žiadostí o vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí. Tiež, vyjadril znepokojenie, keď ide o neblahú situáciu v RTV Kovačica, do ktorej Slovensko v uplynulých rokoch investovalo nemalé prostriedky.

Po rokovaní hostitelia so svojimi hosťmi navštívili Galériu insitného umenia a Spomienkový dom Martina Jonáša, kde ich privítala Mária Raspirová, riaditeľka GIU spolu s kustódkou Annou Barcovou-Žolnajovou a skupinkou kovačických a padinských insitných maliarov. Príjemný obdiv výtvarných diel hosťom ponúkla aj súkromná Galéria Babka.

U insitnej maliarky Evy Husárikovej

Pracovná návšteva skončila v ateliéri insitnej maliarky Evy Husárikovej, kde za zatvorenými dverami prebiehali rozhovory členov slovenskej delegácie s predstaviteľmi Slovákov v Kovačici, medzi ktorými, okrem predstaviteľov obecného vedenia, bol aj Pavel Baláž, podpredseda Matice slovenskej v Srbsku.

 

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs