Štátny tajomník MZV a EZ SR Lukáš Parízek so spolupracovníkmi na návšteve v Starej Pazove

28.mar 2017

Štátny tajomník MZV a EZ SR Lukáš Parízek so spolupracovníkmi na návšteve v Starej Pazove

Počas včerajšieho prvého dňa pracovnej návštevy štátny tajomník MZV a EZ SR Lukáš Parízek a predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Ján Varšo so spolupracovníkmi pobudli v Starej Pazove. V delegácii bola aj Dagmar Repčeková, veľvyslankyňa SR v Belehrade. V budove ZO rokovali s čelnými ľuďmi tamojšej lokálnej samosoprávy, v čele s Đorđom Radinovićom, predsedom Obce Stará Pazova, ako aj predstaviteľmi slovenských inštitúcii a ustanovizní – školy, cirkvi, spolku a miestneho matičného odboru.

Ústrednými bodmi rokovania boli aktuálne témy späté s každodenným životom občanov Starej Pazovy – príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny.

„Porozprávali sme sa ako naša národnostná menšina funguje v Starej Pazove a informácie pre mňa sú mimoriadne pozitívne. Bolo mi povedané a vidím, že to asi aj tak je, že je toto naozaj jeden z najlepších príkladov v Srbsku fungovania našej národnostnej menšiny. Stará Pazova poskytuje aj ekonomické možnosti a zamestnanosť a verím, že bude môcť byť príkladom aj pre iné obce,“ povedal o. i. štátny tajomník Parízek.

Vysoká delegácia zo Slovenska si pozrela aj slovenský evanjelický kostol v strede mesta, kde o bohatých dejinách v krátkych črtách hovoril Mgr. Igor Feldy, farár staropazovský. V miestnostiach Slovenského národného domu pozornosť bola upriamená na čulý kultúrny život v rámci SKUS hrdinu Janka Čmelíka a pôsobení programových foriem, ktoré dosahujú pozoruhodné výsledky.

Týchto rokovaní sa zúčastnili aj tamojší poprední spoločenskí a kultúrni pracovníci. Prítomní si pozreli aj kratší film o činnosti spolku, ktorý vlastne ilustroval čulú aktivitu pazovských ochotníkov o čom hovorila Libuška Lakatošová, predsedníčka spolku.

Rovnako ako aj v budove ZO tak i v SND sa poďakovala ÚSŽZ za poskytnutie finančných prostriedkov prostredníctvom projektov a lokálnej samospráve za podporu vo sférach života a práce staropazovských Slovákov. Keďže členky Združenia pazovských žien tam mali pravidelné pondelkové posedenie hostia zo Slovenska sa zastavili aj medzi nimi a tiež si pozreli i slovenskú etno izbu.  

V Starej Pazove podľa posledného sčítania obyvateľstva žije asi 5200 Slovákov a toto prostredie, ako bolo aj vytýčené, je pekným príkladom spolunažívania väčšinového srbského národa s prislušníkmi národnostných menších a zvlášť Slovákmi.

Najvypuklejšou otvorenou otázkou je, ako bolo počuť, reštitúcia cirkevnej pôdy. Keďže Stará Pazova patrí medzi vyvinuté obce v Srbsku, s množstvom zahraničných investorov vyľudňovanie najmä mladých ľudí z tohto prostredia nie je také výrazné v porovnaní s ostanými obcami, hoci asimilácia a všeobecne známa ekonomická situácia aj tu nechala stopy a nezabránila odchod ľudí do zahraničia za lepší životom.

“Stará Pazova je príkladom symbiózy medzi väčšinovým a menšinovým národom a to nie je iba otázka financii,” akcentoval o. i. počas rokovaní v Starej Pazove J. Varšo.

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs