Petrovské kroje učarili Východnému Slovensku

29.júl 2013
Účastníci z Vojvodiny pred evanjelickým kostolom v Spišskej Novej Vsi

Účastníci z Vojvodiny pred evanjelickým kostolom v Spišskej Novej Vsi

Toto leto pre členov výpravy, ktorej súčasťou boli mládežnícka tanečná skupina KUS Petrovská družina pod vedením Tatiany Krivákovej-Amidžićovej, Spolok petrovských žien, petrovské združenia Zlaté remeslá a Petrovillage, ako aj padinský insitný maliar Pavel Povolný Juhás v čele s predsedníčkou Matice slovenskej v Srbsku Katarínou Melegovou-Melichovou, určite zostane dlho v pamäti.

Totiž v dňoch 18. až 21. júla navštívili najvýchodnejšie mesto Slovenska – Spišskú Novú Ves, kde boli účastníkmi 7. Medzinárodného mládežníckeho folklórneho festivalu Slováci Slovákom a 58. Spišských trhov. Ako nás informovala predsedníčka MSS K. Melegová-Melichová, zájazd bol mimoriadne úspešný, zvlášť preto, že je Východné Slovensko aj pre nás v mnohých prípadoch málo známym turistickým skvostom.

Mladí folkloristi z Petrovca – hrdo a temperamentne

Mladí folkloristi z Petrovca – hrdo a temperamentne

– Nielenže my málo poznáme východné slovenské kraje, ale aj ich obyvatelia málo vedia o nás, – hovorí Melegová-Melichová. Zdôraznila, že petrovské kroje vzbudili veľký záujem a obdiv u návštevníkov Spišských trhov.

Predstaviť časť nášho folklóru v najširšom slova zmysle a objaviť krásy východného Slovenska – podmienečne povedané – petrovskej výprave umožnilo občianske združenie Dotyk ľudskosti v čele s Máriou Katarínou Hrkľovou a neziskový fond Slováci Slovákom v čele s Gustávom Krajčim, ktorí sa aj podpisujú pod organizáciu festivalu. Na ňom sa zúčastnili aj Slováci z Rumunska, Ukrajiny a domáce spišské súbory, ale aj iné zahraničné skupiny. K realizácii zájazdu finančne prispel Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Účastníci festivalu si to nanajvýš vážia, lebo si domov priniesli nové zážitky. Totiž okrem vystúpenia na festivale a účasti na chýrečných trhoch, organizátori im prichystali bohatý sprievodný program.

Petrovčania boli pri odhaľovaní zrekonštruovaných sôch evanjelistov...

Petrovčania boli pri odhaľovaní zrekonštruovaných sôch evanjelistov…

Predsedníčka MSS Melegová-Melichová povedala, že ku spoznávaniu sa Slovákov so zahraničnými Slovákmi prispela aj ich účasť na prijatí u primátora mesta Spišská Nová Ves PhDr. Jána Volnaja, PhD. Istotne v tom pomohla aj návšteva Domu Matice slovenskej, kde ich privítal riaditeľ Mgr. Rastislav Zacher, a Spišskému divadlu, ktorého dejiny prezradil riaditeľ Emil Spišák. Zvláštny dojem na nich zanechal tamojší evanjelický kostol, jedinečný podľa toho, že je bez veže, ako aj priama účasť v programe odhalenia reštaurovaných originálov sôch štyroch evanjelistov v tom kostole.

– Tieto sochy, ktoré viac ako tristo rokov boli umiestnené na priečelí cintorína, – prenáša nám kúsok slovenskej histórie spolubesedníčka, – po druhej svetovej vojne akosi „zavadzali“ komunistickým stúpencom, ktorí ich dali preč. Keďže boli dosť poškodené, potrebovali reštauráciu, ktorú vykonal akademický sochár Štefan Kovaľ.

V. Dorčová-Valtnerová

(foto: archív MSS)

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs