Nevšedné, a predsa každodenné

30.júl 2013
Žiakov po príchode do YMCA denne čakali kreatívne dielne

Žiakov po príchode do YMCA denne čakali kreatívne dielne

Čas letných školských prázdnin žiaci trávia všelijako. Voľného času počas dvoch a pol mesiaca majú nazvyš. Pre deti z Báčskopetrovskej obce kresťanské spoločenstvá a cirkvi organizujú viaceré kempy. Medzi najviac navštívenými je Betel vo Fruškej hore. Ale aj v samotnom Petrovci už druhý rok aktivisti združenia YMCA v júli pre dve skupiny detí chystajú letné pobavenie, ktoré je zacielené na žiakov nižších ročníkov základnej školy.

Za jeden týždeň deti majú možnosť bližšie sa zoznámiť so službami, zaujímavými remeslami a drobnochovateľmi vo svojom prostredí. Podniky a ustanovizne, ktoré im programy letného pobavenia ponúkli, pre nich nie sú až také neznáme. Veď vedľa niektorých z  nich chodievajú dennodenne. Teraz mali možnosť získať kompletnejší obraz o ich činnosti a zároveň nadobudli i nové poznatky o ich aktivite, resp. odpoveď na to, čo tieto pre ľudí v obci znamenajú. V stredisku YMCA mládežníci pre deti prichystali všelijaké kreatívne dielne a rozličné hry.

Bicykel je v Petrovci bežným a aj najčastejšie užívaným prepravným prostriedkom. Tak i tieto deti vysadli na svoje bicykle, aby obchádzali osadu, priemyselnú štvrť, kanál. Za pomoci policajnej hliadky organizovane vyrazili aj do Kulpína, do tamojšieho kaštieľa. V rozhovore so žiakmi bolo vidno, že im poznávacie návštevy prospeli. K tomu boli aj fyzicky aktívni a získali aj nové skúsenosti a vedomosti o práci policajtov, zdravotníkov, požiarnikov, novinárov, divadelníkov, miestnych remeselníkov a drobnochovateľov. Nevystali ani návštevy galérií, najstaršieho domu a iných významných lokalít.

J. Čiep

V Stanici polície si vyskúšali výzbroj, ale aj to, ako je byť za mrežami

V Stanici polície si vyskúšali výzbroj, ale aj to, ako je byť za mrežami

Ako sa tradične v Petrovci šijú metly, v Galérii Ahoj im ukázal Ján Čús

Ako sa tradične v Petrovci šijú metly, v Galérii Ahoj im ukázal Ján Čús

Hasičské vozy s natankovanou vodou tiež zaujali pozornosť detí

Hasičské vozy s natankovanou vodou tiež zaujali pozornosť detí

Skúška na javisku v kostýmoch z divadelného depozitára

Skúška na javisku v kostýmoch z divadelného depozitára

V štúdiu petrovského rozhlasu naživo s novinárom Miroslavom Babiakom

V štúdiu petrovského rozhlasu naživo s novinárom Miroslavom Babiakom

 

 

 

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs