Medzinárodný volontérsky kemp Brest

30.júl 2013
Volontéri v kempe Brest 2013 v Starej Pazove

Volontéri v kempe Brest 2013 v Starej Pazove

V poradí 7. medzinárodný volontérsky kemp Brest prebieha v dňoch 27. júla až 6. augusta  na rovnomennej zalesňovateľskej škôlke v Starej Pazove. Organizátormi kempu sú Kancelária pre mladých, Hnutie zalesňovateľov Stará Pazova, Hnutie zalesňovateľov Vojvodiny a Mladí skúmatelia Srbska a za podpory Strediska pre kultúru Stará Pazova a Turistickej organizácie Obce Stará Pazova.

Cieľom medzinárodného volontérskeho kempu je zblíženie iných kultúr s lokálnym spoločenstvom, zapojenie mladých do volontérskej práce, zoznámenie sa zahraničných volontérov s obyvateľmi mesta… Medzi účastníkmi kempu sú volontéri z viacerých krajín – z USA, zo Španielska,  z Francúzska, z Ruska, z Českej republiky, ako aj zo Sriemskej Kamenice, Sriemskych Karloviec a Starej Pazovy. Títo milovníci prírody, ekológie a družby sú zapojení do početných spoločensky užitočných aktivít a cez prácu sa navzájom zoznamujú. Počas pobytu v kempe v popoludňajších hodinách organizujú kreatívne dielne a ani tohto roku nevystanú výlety do Sriemskych Karloviec a Nového Sadu.

A.   Lš.

 

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs